نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

549451 : کل بازدید 205 : بازدید امروز 0.56 : زمان بارگزاری صفحه 3163 : بازدید این صفحه 19 : بازدیدکنندگان آنلاين