اعضای کمیته تخصصی علوم پایه
 

 

اعضای کمیته تخصصی علوم پایه 

1

دکتر عباسعلی وفایی 

استاد

2

دکتر محسن سلیمانی

دانشیار

3

دکتر راهب قربانی

استاد

4

دکتر عبدالحمید حاجی حسنی

استادیار

5

دکتر منوچهر صفری

استاد

6

دکتر حسین نظری

دانشیار

7

دکتر مجید میرمحمدخانی

دانشیار

 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

550243 : کل بازدید 96 : بازدید امروز 0.50 : زمان بارگزاری صفحه 1250 : بازدید این صفحه 20 : بازدیدکنندگان آنلاين