نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

531439 : کل بازدید 232 : بازدید امروز 0.37 : زمان بارگزاری صفحه 1311 : بازدید این صفحه 13 : بازدیدکنندگان آنلاين