نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

549417 : کل بازدید 171 : بازدید امروز 0.55 : زمان بارگزاری صفحه 1342 : بازدید این صفحه 16 : بازدیدکنندگان آنلاين