بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

549429 : کل بازدید 183 : بازدید امروز 0.54 : زمان بارگزاری صفحه 1094 : بازدید این صفحه 18 : بازدیدکنندگان آنلاين