نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

549462 : کل بازدید 216 : بازدید امروز 0.57 : زمان بارگزاری صفحه 540 : بازدید این صفحه 18 : بازدیدکنندگان آنلاين