ثبت نام در المپیاد
 
ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه
نام : *
نام خانوادگی : *
رشته تحصیلی: *
مقطع تحصیلی: *
شماره دانشجویی: *
ترم: *
معدل کل: *
ایمیل:
موبایل: *
حیطه های المپیاد: استدلال بالینیعلوم پایهمدیریت در نظام سلامتفلسفه پزشکی  آموزش پزشکی
تعداد دفعات شرکت در المپیاد کشوری: *
ارسال عکس:   

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

531678 : کل بازدید 471 : بازدید امروز 0.40 : زمان بارگزاری صفحه 1294 : بازدید این صفحه 6 : بازدیدکنندگان آنلاين