اعضای کمیته تخصصی علوم پایه
 

 

اعضای کمیته تخصصی علوم پایه 

1

دکتر عباسعلی وفایی 

استاد

2

دکتر محسن سلیمانی

دانشیار

3

دکتر راهب قربانی

استاد

4

دکتر عبدالحمید حاجی حسنی

استادیار

5

دکتر منوچهر صفری

استاد

6

دکتر حسین نظری

دانشیار

7

دکتر مجید میرمحمدخانی

دانشیار

 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

522258 : کل بازدید 823 : بازدید امروز 0.37 : زمان بارگزاری صفحه 1208 : بازدید این صفحه 16 : بازدیدکنندگان آنلاين