نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

543655 : کل بازدید 86 : بازدید امروز 0.40 : زمان بارگزاری صفحه 1306 : بازدید این صفحه 21 : بازدیدکنندگان آنلاين