نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

543609 : کل بازدید 40 : بازدید امروز 0.39 : زمان بارگزاری صفحه 1518 : بازدید این صفحه 13 : بازدیدکنندگان آنلاين