آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی

آیین نامه های و بخشنامه های آموزشی 

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی :

 1. آیین  نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی
 2. آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی
 3. آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
 4.  قوانین مرتبط با حضور دانشجویان در محیط های آموزشی
 5. آئین نامه آزمون های مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 
 6. آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی ph.D
 7. آیین نامه نقل و انتقال دستیاران 
 8. قوانین و مقررات دستیاری 
 9. راهنمای دانش آموختگان  
 10. فرم شماره 12  
 11. آئین نامه پذیرش دانشجویان خارجی
 12. دستور العمل تفویض صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان علوم پزشکی
 13. نوع نقص عضو غیر موثر در انتخاب رشته های تحصیلی 
 14. شرایط استفاده از سنوات اعطایی به دانشجویان مشمول ( سازمان وظیفه عمومی ناجا)
 15. میزان شهریه  مقطع دکترای حرفه ای پزشکی  از نیمسال اول سال تحصیلی 98-   1397  
 16. آئین نامه استاد مشاور

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  :

دفتر استعداد درخشان دانشگاه :

 1. آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی
 2. ئین نامه شورای هدایت استعداد های درخشان
 3. آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنوراه های دانش آموزی
 4. آئین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان ( جدید ) 
 5. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ( جدید ) 
 6. جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بند ب -5 ماده 2 آیین نام تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشنا سی به کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی ( جدید ) 
 7. اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به مقاطع بالاتر ویژه آزمون کارشناسی ارشد (رشته هم نام و غیر هم نام)95/09/07
 8. آیین نامه اجرایی موضوع 5نشست66شوراي آموزشی پزشکی و تخصصی (  ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان و استعدادهاي برتردر دوره‌هاي تخصصي)
 9. دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر 
 10. دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهاي درخشان دانشجویی در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
 11. سوالات رايج درباره آيين نامه ها و تسهيلات استعدادهاي درخشان
 12. آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه 
 13. آیین نامه برنامه  پزشک پژوهشگر 
 14. شیوه نامه  ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی  

 

مدیریت امور هیات علمی دانشگاه  :

  1. احتساب مرخصي ذخيره شده اعضاي محترم هيئت علمي از زمان استخدام
  2.  آيين نامه اداري استخدامی
  3. آيين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي
  4. برقراري پايه هاي ايثارگري
  5.  انجام تعهدات قانوني فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي و دندانپزشكي
  6. دستورالعمل ترفيع سالانه
  7. فرم ارتقاء ساليانه اعضاي محترم هيئت علمي
  8.  معافيت پرداخت حق بيمه خدمات درماني افراد تحت تكفل جانباز
  9. فرم اصلاحي تعهدات دستياران دندانپزشكي
  10. آيين نامه بورس تحصيلي خارج از كشور
  11. جدول امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی>>>   برای دریافت  جداول  کلیک نمایید 
  12. آيين نامه فرصت مطالعاتی
  13. آيين نامه تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي
  14. آئين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعدادهاي برتر در دستگاههاي اجرايي 
  15. اصلاحيه شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
  16. موافقت نامه شوراي پول و اعتبار در افزايش تسهيلات ساخت و خريد مسكن 
  17.  شيوه نامه تمام وقت جغرافيايي اعضاي هيات علمي  
  18. آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی 
  19.  فرم پروپوزال  دانش پژوهی  اعضای هیات علمی   (  فرمت pdf )
  20. آیین نامه برنامه های آموزشی مجازی
  21. دستور العمل اجرایی شورای انقلاب فرهنگی در خصوص نقل و انتقال فرزندان هیات علمی( جدید ) 

 

 

مرکز آموزش مداوم دانشگاه  :

 1. بخشنامه صدور گواهی نهایی 
 2. تفویض برنامه های غیر حضوری 
 3. دستور العمل برنامه های غیر حضوری 
 4. قانون امتیاز جهت صدور گواهی نهایی 
 5. فرآیند درخواست برنامه های آموزش مداوم 
 6. فراآیند صدور گواهی نهایی برای مشمولان 
 7. مشمولان قانون 
 8.  فرآيند صدور مجوز برنامه ها
 9.  فرآيند صدور گواهي كميته ماده 6 (فرصت جهت پزشكان و پيرا پزشكان
 10. معافیت از کسب امتیاز در دوره فلوشیپ
 11. اضافه شدن رشته ها و مقاطع گروه پزشکی در سامانه 
 12. آیین نامه تخصصی امتیاز برنامه های آموزش مداوم ( سی و چهارمین شورای آموزش مداوم )
 13. دستورالعمل صدرو گواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور سازمان نظام پزشکی ( 94/10/23) 
 14. عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم جامعه نگر ( 94/10/23) 
 15. تکمیل فرم ارزشیابی از طریق سامانه آموزش مداوم 
 16. آیین نامه ماموریت آموزشی 
 17. بخشنامه جدید کمیته ماده 6
 18. بخشنامه_گواهی_نهایی_گروه_پیراپزشکی.
 19. بخشنامه مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم سراسر کشور 
 20. دستورالعمل اجرای برنامه های همجوارآموزش مداوم 
 21. رعایت تعداد مجازشرکت کنندگان دربرنامه های آموزش مداوم
 22. رعایت مهلت ثبت امتیازمشمولین دربرنامه های آموزش مداوم
 23. عدم تغییربرنامه پس ازارسال به اداره کل آموزش مداوم
 24. عدم تغییربرنامه ها پس تأیید درسرویس درخواست ها
 25. شاخص هاي مركز آموزش مداوم درسال 1396 و1397
اعلام مجوزهای صادرشده به مراکزدرخواست کننده دانلود
مراحل اطلاع رسانی به مشمولان از زمان ،مکان وامتیازبرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدور ابلاغ دبیری برنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل ابلاغ دعوت نامه سخنرانی دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل تأیید دبیری برنامه های آموزشی دانلود
مراحل بازگشت هزینه ثبت نام مشمولان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورمجوزبرنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل صدورگواهی نامه شرکت کنندگان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه سخنرانان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه نهایی 5 ساله مشمولان دانلود
صدور گواهی نامه کمیته ماده 6 دانلود
محاسبه و اعطای امتیاز گواهی شرکت وسخنرانی کنگره دانلود
نمودارفرآیند صدورمجوزبرنامه آموزشی حضوری درمرکزآموزش مداوم جامعه پزشکی دانلود
 1. آییننامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم  
 2. آییننامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی
 3. دستورالعمل اجرایی تخصیص امتیاز به اعضای پانل در برنامه های آموزش مداوم
 4. دستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 5. دستورالعمل تعیین عناوين و سرفصلهای آموزش مداوم
 6. دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی درحوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی
 7. دستور العمل نحوه تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپوزیوم آموزش مداوم مجازی
 8. دوره های آموزشی مصوب
 9. راهنمای پیشنهاد عناوین دور ها به مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 
 10. شیوه نامه همکاری در اجرای برنامه های آموزش مداوم
 11. آییننامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم
 12. آییننامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی 
 13. دستورالعمل اجرایی تخصیص امتیاز به اعضای پانل در برنامه های آموزش مداوم 
 14. دستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 
 15. دستورالعمل تعیین عناوين و سرفصلهای آموزش مداوم 
 16. دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی درحوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی 
 17. دستور العمل نحوه تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپوزیوم آموزش مداوم مجازی 
 18. ارزیابی کارنامه مشمولین مداوم ( با توجه به پاندمی ویروس کرونا ) 
 19. ارزیابی کارنامه مشمولین مداوم ( فوری)

 

رهپویان دانشگاه ( سال تحصیلی 99-1398 ) :دانشجویان گرامی نرم افزار رهپویان دانشگاه که در بدو ورود به دانشگاه به شما عزیزان اهداء شده است،  به منظور آشنایی شما با واحدهای مختلف و   قوانین و مقرارت آموزشی تهیه شده است.

جهت کسب اطلاعات مختلف در نرم افزار مذکورمیتوانید روی قایل مورد نظر کلیک کنید: 

تهيه و تنظيم :

 • همكاران مديريت آموزشي :لیلا حسین پور -  صدیقه طناني ،فاطمه همتي ،ژانت پيوندي ، مرضیه فزرانه ،اکرم کامران پور، ملیحه همتی  
 • همكاران معاونت دانشجويي فرهنگي :مجتبی تجلی –کهزاد جوادی فر –محمد رهبری فر –سعید گلچین –مجتبی سلطانی - حمید شجاعیان –صدیقه فرسایی
 • مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي : لیدا فتاحي زاده 
 • مركز آموزش مداوم : نجمه حقيقت
 • معاونت تحقيقات و فناوري : علیرضا عمادی
 • ماشین نویس : الهام شهرو

زير نظر : آقای دکتر حمید رضا ثامنی  (مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه )

 

 

 

 

 

 

 

رهپویان دانشگاه

 

دانشجویان گرامی نرم افزار رهپویان دانشگاه که در بدو ورود به دانشگاه به شما عزیزان اهداء شده است،  به منظور آشنایی شما با واحدهای مختلف و   قوانین و مقرارت آموزشی تهیه شده است.

جهت کسب اطلاعات مختلف در نرم افزار مذکورمیتوانید روی قایل مورد نظر کلیک کنید

 

1. معرفی استان
2. ریاست دانشگاه
3. معاونت آموزشی دانشگاه
4. نهاد رهبری
5. معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه
6. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
7. مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
8. مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
9. مرکز آموزش مداوم دانشگاه
10. مدیریت دانشجوئی
11. دانشکده پزشکی
12. دانشکده دنداپزشکی
13. دانشکده پرستاری و مامایی
14. دانشکده توانبخشی
15. دانشکده بهداشت ( مستفر در دامغان )
16. دانشکده پیراپزشکی ( مستفر در سرخه )
17. دانشکده تغذیه ( مستقر در آرادان گرمسار)
18. اداره مشاوره
19. امور فرهنگی
20. قوانین مربوط به حضور دانشجویان در محیط دانشگاه
21. شورای انضباطی
22. آیین نامه استاد مشاور
23. آیین نامه دوره دکترای حرفه ای پزشکی
24. آیین نامه آموزشی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
25. آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثار گر
26. آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
27. آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان
28. آیین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان دانشگاه
29. آیین نامه ورود بدون آزمون و با آزمون به مقاطع بالاتر دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
30. آیین نامه احراز استعداد های برتر و نخبگی
31. آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیاد های علمی و جشنواره های دانش آموزی
32. آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی
33. دستور العمل تویض صدور مجوز خروج از کشور
34. آیین نامه فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها
35. جدول نقص عضو غیر موثر در فعالیت های مطلوب حرفه ای رشته های تحصیلی
36. دانش آموختگان

تهيه و تنظيم :

همكاران مديريت آموزشي :لیلا حسین پور -  صدیقه طناني ،فاطمه همتي ،ژانت پيوندي ، مرضیه فزرانه ،اکرم کامران پور، ملیحه همتی  

همكاران معاونت دانشجويي فرهنگي :مجتبی تجلی کهزاد جوادی فر محمد رهبری فر سعید گلچین مجتبی سلطانی

حمید شجاعیان صدیقه فرسایی

مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي : لیدا فتاحي زاده 

مركز آموزش مداوم : نجمه حقيقت

معاونت تحقيقات و فناوري : علیرضا عمادی

ماشین نویس : الهام شهرو

زير نظر : آقای دکتر حمید رضا ثامنی  (مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه )

 

 

 1.