جهت دسترسی به اخبار مربوطه لینک مربوطه را کلیک نمایید :

 

  • تازه های پژوهشی / کروسین در کاهش و بهبود علایم بیماری آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی موثر است semums.ac.ir/ZUU1 
  • برگزاری جلسه آموزشی برنامه پزشکی خانواده برای اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت  semums.ac.ir/ZTU1
  • جلسه هماهنگی مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشجویان دانشگاه برگزار شد.semums.ac.ir/ZSU1
  • فراخوان متعهدین خدمت آموزشی هیأت علمی در دانشگاهsemums.ac.ir/ZVU1
  • برگزاری کارگاه آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی و کاربرد آن در آموزش و پژوهش sorkhehparamed.semums.ac.ir/ZeU1
  • اعلام عناوین کارگاه های توانمند سازی اساتید، مدیران EDO  و کارشناسان دفاتر توسعه در هفتمین جشنواره گرامیداشت هفته آموزش دانشگاهsemums.ac.ir/Zcj