دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با توجه به نیاز خود در رشته های ذیل  اقدام به پذیرش عضو هیات علمی با توجه به جدول ذیل می نماید. از داوطلبان محترم درخواست می گردد در صورت واجد شرایط بودن، از طریق سایت dme.semums.ac.ir در قسمت فرم تقاضای عضویت هیات علمی، ثبت نام نموده و مدارک مورد نیاز را بارگزاری نمایند.

توجه: دانشگاه فارغ التحصیلان ممتاز و استعداد درخشان و همچنین تحت بنیاد نخبگان را با ارائه گواهی مربوطه در اولولیت جذب قرار خواهد داد.

تذکر: داوطلبان جهت ثبت نام از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایند.

ردیف

مقطع و رشته تحصیلی

جنسیت

1

فوق تخصص ICU

زن/ مرد

2

فوق تخصص جراحی عروق

زن/ مرد

3

فوق تخصص جراحی اطفال

زن/ مرد

4

متخصص اطفال

زن/ مرد

5

متخصص طب اورژانس

زن/ مرد

6

متخصص بیهوشی

زن/ مرد

7

متخصص جراحی

زن/ مرد

8

متخصص قلب

زن/ مرد

9

متخصص پاتولوژی

زن/ مرد

10

متخصص داخلی

زن/ مرد

11

متخصص رادیولوژی

زن/ مرد

12

متخصص چشم

زن/ مرد

13

متخصص روانپزشکی

زن/ مرد

14

متخصص پروتز دندان

زن/ مرد

15

فلوشیپ نازایی

زن

16

فلوشیپ پریناتولوژی

زن

17

PhD  فیزیک پزشکی با پایه رادیولوژی

زن/ مرد

18

PhD  یادگیری الکترونیکی

زن/ مرد

19

PhD  پرستاری با گرایش های مختلف

زن/ مرد

20

PhD علوم سلولی کاربردی

زن/ مرد

21

PhD اخلاق پزشکی با پایه پزشکی

زن/ مرد

22

PhD سم شناسی با پایه داروسازی

زن/ مرد

23

PhD شیمی دارویی با پایه داروسازی

زن/ مرد

24

PhD  آموزش پزشکی

زن/ مرد

25

PhD یا فوق لیسانس پرستاری با پایه فوریتها یا (تجربه کاری در اورژانس پیش بیمارستانی)

زن/ مرد

26

کارشناسی ارشد فوریت های پزشکی یا پرستاری اورژانس

زن/ مرد

27

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی یا تصویربرداری پزشکی یا فیزیک پزشکی با پایه رادیولوژی

زن/ مرد

28

PhD  فیزیوتراپی

مرد

29

PhD  بهداشت محیط

زن/ مرد

30

PhD  ایمنی شناسی پزشکی

زن/ مرد

31

PhD  سلامت سالمندی

زن/ مرد

32

PhD  روانشناسی سلامت یا بالینی

زن/ مرد

33

PhD   مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

زن/ مرد