اخلاق علوم پزشکی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

غلامحسين

مهدوي نژاد

الهيات ومعارف اسلامي

دانشكده پزشكي

مدیرگروه

second affiliation

cv

2

راهب

قرباني

آمارحياتي

دانشكده پزشكي

 

second affiliation

cv

3

نازيلا

عاملي

ارتودنسي

دانشکده دندانپزشکی

 

second affiliation

cv

4

سیف اله

علایی

پرستاري

دانشکده پیراپزشکی

 

second affiliation

cv

5

طاهره

کمالی خواه

آموزش بهداشت

دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

second affiliation

cv

6

جلال 

بختیاری

گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی

 

second affiliation

cv

7

مجید

جدیدی

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

8

فرهاد

ملک

ریه

 

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

9

 

سید سعید

کسائیان

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

 

cv