برای دریافت بسته های تحول  و نو آوری آموزش علوم پزشکی (مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت ) "   کلیک کنید  "

 

 

 

 

مدیر تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
جناب آقای دکتر علیرضا خوشدل
 
مسئول دبیر خانه : آقای عباس آقا پور 
 
آدرس دبیر خانه : سمنان - بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - طبقه سوم
تلفن 02331052163
 
 

مسئولین  وکارشناسان بسته های تحول ونواوری درآموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

 

نام بسته

نام مسوول بسته

مسئول منطقه ای

اعضای کارگروه

اینده نگری ومرجعیت علمی اموزش پزشکی

اقای دکتر محسن سلیمانی

گیلان

دکتر محسن سلیمانی-دکترفرزاد قربانی-دکتر جلال بختیاری-دکتر روح اله رستمی-دکتر آنا عبدالشاهی-دکتر علی ولی نژادی-دکتر امیر سالک

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم

آقای دکتر مجتبی یوسفی

شاهرود

دکتر فرزاد قربانی-دکتر سیروس تقی زاده-دکتر طالب عسگری پور-دکتر فرید غریبی خانم معصومه یداللهی-دکتر مرجان مومنی

اموزش پاسخگو وعدالت محور

خانم دکتر تقدیری

سمنان

دکتر علی فخر موحدی-دکتر فرزاد قربانی-دکتر عاطفه امینیان فر-مهندس ایروانی-دکتر عاطفه اصحابی-دکتر سیف اله علایی

توسعه راهبردی وهدفمند وماموریت گرایی برنامه های اموزش پزشکی

اقای دکترهادی طالشی

گلستان

دکتر حسن بابا محمدی-دکتر شبنم سوهانیان-دکتر سید ضیاالدین صفوی-دکتر خلیل الله معینعیان-دکتر آنا عبدالشاهی-دکتر کاهویی

امایش سرزمینی وماموریت گرایی وتوانمندسازی و توانمندسازی دانشگاه ها

اقای دکترهادی طالشی

بابل

دکتر سیف اله علایی-دکتر شبنم سوهانیان-دکتر علی اکبر پهلوانیان-دکتر غلامرضا قائینی-دکتر مجتبی یوسفی اصل-خانم قضوی-دکتر محمد علی تاجیک

اعتلای اخلاق حرفه ای

آقای دکتر ریاحی

بابل

دکتر نیره رئیس دانا-دکتر شبنم سوهانیان-دکتر الهام فاطمی-دکتر حمید رضا ناصحی نیا-دکتر عاطفه اصحابی-خانم قضوی

بین الملل سازی علوم پزشکی

اقای دکتر منوچهر صفری

سمنان

دکتر سمیرا بهراد-دکتر معصومه سلمانی-دکتر محمد عزتی-دکتر مریم نظری-دکتر علی ولی نژادی

توسعه مجازی سازی در علوم پزشکی

آقای دکتر مجید اسلامی

گیلان

خانم طاهره گیلوری-دکتر سمیرا بهراد-دکتر علیرضا دهدهشتی-دکتر زینب فغفوری-آقای محسن شجاع

ارتقا نظام  ارزیابی وازمونهای علوم پزشکی

اقای دکتر عباس پاکدل

مازندران

دکتر ستاره همامی-دکتر سمیرا بهراد-دکتر سید ابوالفضل تهی دست-دکتر آیت رحمانی-دکتر حسین حاجیان فر-خانم مینا شایسته فر

اعتباربخشی موسسات وبیمارستانهای اموزشی

اقای دکتر داریوش پهلوان

گلستان

آقای حسین داوری-دکتر زهرا امیری-دکتر حسین علی بخشی-دکتر آیت رحمانی-دکتر آنا عبدالشاهی-خانم سکینه صیادجو

پایش بسته های تحول ونواوری در اموزش

اقای دکتر رامین پازکی

مازندران

دکترفریده ایزدی ثابت-دکتر زهرا امیری-دکتر مونا سیمین قلم-دکتر طالب عسگری پور-دکتر عاطفه اصحابی-دکتر علی اصغر قدس

توسعه وارتقا زیر ساخت اموزش پزشکی

اقای دکتر رامین پازکی

گیلان

دکتر عباسعلی ابراهیمیان-دکتر زهرا امیری-دکتر سید ضیاالدین صفوی- دکتر خلیل الله معینعیان-دکتر طاهره کمالی خواه-خانم منصوره شفائیان

گیاهان دارویی

خانم دکتر بهرام پور

گیلان

دکتر علی اصغر قدس-دکتر مونا سیمین قلم-دکتر حسن ایروانی-دکتر نسیم  خورشیدیان-خانم معصومه یداللهی

توسعه دانش پزشک خانواده

آقای دکتر زیاری

بابل

دکتر مهری انصاری-دکتر رسول باقری-دکتر محمد رضا قانع پور-دکتر حسین حاجیان فر-خانم منصوره شفائیان

توسعه دانش سرطان

خانم دکتر علیزاده

مازندران

دکتر محمد رضا عسگری-دکتر مرضیه صحت پور-ددکتر فاطمه کسبی-دکتر مصطفی کرمایی-دکتر زینب فغفوری-آقای محسن شجاع

مدیریت عوامل خطرزائی سلامت(سبک زندگی سالم

خانم دکتر الهه قدس

گیلان

دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی- دکتر مرضیه صحت پور-دکتر حسین علی بخشی-دکتر محمد عزتی-دکتر مصطفی کریمایی-خانم مینا شایسته فر

آموزش مداوم

آقای دکتر فرید غریبی

مازندران

خانم زهرا زمانی-دکتر سید ابوالفضل تهی دست-دکتر فرین فاطمی-دکتر فرید غریبی-خانم سکینه صیادجو دکتر رسول بهارلو

توسعه دانش مرتبط با طب سالمندان

آقای دکتر  سید رسول باقری

سمنان

دکتر منیره نوبهار-دکتر مرضیه صحت پور-دکتر مریم مخلصین-دکتر محمد رضا قانع پور-دکتر طاهره کمالی خواه دکتر سیف اله علایی-خانم دکتر الهه قدس

 

 

 

نظارت بر سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی کارگروه  بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و محورهای مربوطه  به آن :

بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

ناطر بر سیاست های :

 • نهادینه سازی رو یکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
 • تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقاء آموزش عالی سلامت )آموزش پژوهی(

محورها :

 • طراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی  
 • تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز
 • طراحی و استقرار نظام نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

ناطر بر سیاست های :

 • نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
 • تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقاء آموزش عالی سلامت )آموزش پژوهی(

 محورها :

 • بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم
 • کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری )ملی  منطقه ای(
 • طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروی انسانی در رشته مقاطع مختلف آموزش عالی سلامت و حمایت از تحقیقات مرتبط
 • طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر بودجه ای  آموزش عالی سلامت مبتنی  بر مطالعات هزینه اثربخشی، بازگشت سرمایه و افزایش بهره وری

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

ناطر بر سیاست های : 

 • نهادینه سازی رویکردآموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
 • شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت
 • ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

محورها : 

 • طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه )بار بیماری ها و ریسک فاکتورها(، فناوری های مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سلامت )مداخلات سلامتو مرزهای دانش در حوزه سلامت در کشور
 • بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی )کوریکولومهادر راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمیبه تف کیک رشته و مقطع تحصیلی
 • طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامتSDH
 • طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

ناطر بر سیاست های :

 • نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • توسعه دانش های نوین با تا کید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری
 • های نوین
 • بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت
 • خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

محور ها :

 • بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی
 • توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی
 • شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های میان رشته ای
 • طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط

بسته آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها

ناطر بر سیاست های :

 • نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
 • ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی
 • تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت

محور ها :

 • ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینی
 • گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در کشور
 • طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی
 • اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

ناطر بر سیاست های : 

 • نهادینه سازی رو یکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • نهادینه سازی اخلاق حرفه ای

محور ها :

 • طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش (Value Based Curriculum )
 • طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی ، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و اخلاق حرفه ای پزشکی در
 • نظام آموزش عالی سلامت
 • تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق حرفه ای در
 • موسسات آموزش عالی سلامت
 • ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت 

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

ناطر بر سیاست های :

 • توسعه دانش های نوین با تا کید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری
 • های نوین
 • حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
 • ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت
 • خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

محور:

 • تدوین و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور
 • طراحی مسیر راه    Road Map و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان
 • طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور    EducationIran به منظور معرفی ظرفیت آموزش عالی سلامت کشور در سطح دنیا
 • اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور  

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

 ناظر بر سیاست های  :

 • نهادینه سازی رو یکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
 • حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی
 • شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت
 • بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت 

محور:

 • طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشکی
 • طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه های مربوطه
 • تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی
 • ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و
 • کوریکولوم ها به صورت مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی 

بسته ارتقاء نظام ارزیابی وآزمو نهای علوم پزشکی 

ناظر بر سیاست ها ی:

 • گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
 • نهادینه سازی اخلاق حرفه ای
 • ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

محور:

 • ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی
 • ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابی
 • تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی  

بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی 

ناظربر سیاست ها : 

 • نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
 • گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
 • ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی 

محور:

 • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای دانشگا هها و دانشکدههای علوم پزشکی
 • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای مراکز آموزشی درمانی )مراکز ارائه خدمات آموزشی(
 • اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگا ههای علوم پزشکی کشور
 • استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی 

بسته توسعه و ارتقاء زیر ساختهای آموزش علوم پزشکی 

ناظر بر سیاست های دوازده گانه برنامه آموزش عالی حوزه سلامت 

محور:

 • بستر سازی برای کمال و تعالی ) Excellence (   رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای درشرایط پسا تحریم
 • طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
 • تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش  

برنامه پایش بسته های تحولی 

ناظر بر سیاست های دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالی سلامت 

محور:

 • طراحی و پیاده سازی مدل جامع و ادغام یافته و سامانه ارزیابی و نظارت بر فعالیت دانشگا هها در راستای تحقق سیاست های دوازدهگانه برنامه
 • طراحی و پیاده سازی طرح رتبه بندی آموزشی دانشگا هها )راد 2(