فرم رضایت مندی دانشجویان

گام شماره 1
دانشجوی گرامی؛ به منظور بهبود ارائه خدمات به شما عزیزان، آگاهی از توانمندی ها و کاستی های دانشگاه در ابعاد مختلف از دیدگاه شما می تواند در رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بسیار مفید و مثمرثمر باشد. ضمن تشکر، خواهشمند است پرسشنامه را با دقت نظر تکمیل بفرمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.
رضایت از آموزش و پژوهش
گام شماره 2
رضایت از روابط انسانی و اجتماعی
گام شماره 3
رضایت از خدمات
گام شماره 4