گروه آموزشی كودكان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

مهری

آیتی

اطفال

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

2

ماندانا

تسبیحی

خون وسرطان کودکان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

3

سيدمحمد

حسيني

اطفال

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

4

یلدا

تقی پور 

فوق تخصص کودکان 

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

 

5

نويد

دانايي

نوزادان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

6

مرتضي

رضايي

عفوني اطفال

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

7

غلامرضا

محمدي

اطفال

بيمارستان ولايت دامغان

 

first affiliation

cv

7

مژگان

مظاهري

كليه ومجاري ادراري

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

9

پریسا 

تاج دینی 

فوق تخصص غدد کودکان 

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

 

10

محمد نصير

همتيان

قلب كودكان

دانشكده پزشكي

 

first affiliation

cv

11

مریم

نادری ارم

کودکان

دانشكده پزشكي

مدیر گروه

first affiliation

cv

12

فرزاد 

نوری  

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی  دانشکده پزشکی 

 

first affiliation