مدیر مرکز :دکتر محمد خالقی هاشمیان  (جراح و متخصص ارتوپدی )

مدرس و کارشناس  مرکز : خانم فرحناز پهلوانی نژاد 

 

آدرس : سمنان  بلوار بسیج –   روبروی سپاه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان   مرکز  آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

تلفن : 31420     داخلی 2414