معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

 

   دکتر سید سعید کساییان

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری


آدرس معاونت : سمنان – بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  ( طبقه سوم )


تلفن دفتر معاونت : 33440225

نمابر : 02333448950 - 02333448999


مرکزتلفن : 3341022-33441021   

داخلی : 2162