منشور اخلاقی معاونت آموزشی

قال الحسين (ع):

ان حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم فلاتملوا النعم

به درستي كه نيازهاي مردم به شما از جمله نعمت هاي خداست بر شما ،

از نعمت هاي خدا ملول نشويد.

1- شعار اخلاقي :

 • صداقت، صميميت، صبوري، صراحت، صلابت

2- تعهد نسبت به ارباب رجوع :

 • خوشرويي و رعايت ادب و تواضع
 • برقراري ارتباط صميمي و اخلاقي با صاحبان منافع (استاد – دانشجو)
 • شفاف سازي و مستند نمودن فرآيند ارائه خدمات
 • ارائه خدمات سريع و صحيح به لحاظ پيشگيري از اتلاف وقت و انرژي

3- تعهد نسبت به خويش :

 • استقلال در تفكر ، تصميم و عملكرد منطبق با اصول اعتقادي
 • پرهيز از پاسخ غيرمسئولانه و رعايت حقوق ديگران
 • خودداري از افشاء اطلاعات و اسناد محرمانه
 • پذيرش انتقادهاي سازنده و مؤثر

4- تعهد نسبت به كاركنان :

 • ارج نهادن به كارمندان خدوم
 • رعايت عدل و انصاف و عدم تبعيض در اختصاص و توزيع امكانات
 • حمايت مادي و معنوي از كاركنان صادق ، صميمي ، صبور و با صلابت
 • بهسازي و بازآموزي نيروي انساني از طريق مشاركت فعال و آموزش مستمر

5- تعهد نسبت به سازمان :

 • انجام فعاليت ها متناسب با خط مشي ها و اهداف
 • انجام هر فعاليت در فرجه زماني معين
 • پرهيز از اسراف و تبذير اموال و امكانات دولتي
 • اهتمام جهت تسريع و تسهيل امور (اتوماسيون سيستم)
 • ايجاد تشكيلات اداري متناسب با وظايف محوله