کارگاههای

توانمند سازی

 

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

فایل آموزشی

آشنایی با نرم افزار ZD soft screen recorder

جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری

17/3/99

 دانلود فایل 

تحلیل آزمون

جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی

14/4/99

دانلود فایل 

آشنایی با مقررات هیئت علمی، ارتقاء(پیمانی-رسمی)، محرومیت از مطب و قوانین آموزشی

جناب آقای دکتر علی اصغر قدس/جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی

15/4/99

 دانلود فایل

Lesson Plan و Course Plan

(مقدمه ای بر کلاسهای آموزش مجازی)

سرکار خانم مریم حاجی احمدی

25/4/99

 دانلود فایل 

روش های تدریس

سرکار خانم دکتر زهرا صفایی

28/4/99

 

کارگاه اساتید مشاور

جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی

29/4/99

 

روشهای ارزیابی فراگیران ( با رویکرد مجازی)

سرکار خانم دکتر زهرا صفایی- سرکار خانم مریم حاجی احمدی

8/5/99

 

آشنایی با دانش پژوهی آموزشی

جناب آقای دکتر علیرضا دهدشتی

21/5/99

 

کارگاه آموزش مجازی و کاربرد نرم افزار Camtasia Studio در آموزش مجازی

جناب آقای دکتر مجید اسلامی

29/5/99

 

مدیریت موثرکلاس، فنون کلاس داری

سرکار خانم دکتر طاهره کمالیخواه/سرکار خانم  رقیه ساجدی

2/6/99