کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  - معاونت آموزشی

مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی ( سال 1400)

ردیف

عناوین کارگاه

تاریخ برگزاری

فایل آموزشی

گواهی کارگاه

1

شفاف سازی فرآیندهای آموزشی

فایل آموزشی در لینک

https://edc.semums.ac.ir/learning-programs

 

2

آموزش علوم پزشکی در دوران کرونا

23/2/1400

 

 

3

اخلاق حرفه ای و نقش اساتید الگو

24/2/1400

 

 

4

اعتبار بخشی آموزشی و آموزش مجازی

25/2/1400

 

 

5

اعتبار بخشی رشته ای و اقتصاد آموزش

26/2/1400

 

 

6

پاسخگویی اجتماعی در آموزش

26/2/1400

 

 

7

نیروی انسانی اثر بخش و آموزش علوم پزشکی

12/3/1400

 

 

8

دانش پژوهی آموزشی

24/3/1400

 

 

9

نحوه نگارش فرایند های آموزشی  جشنواره شهید مطهری

25/3/1400

   

10

روش تحقیق

25/5/1400

   

11

جستجوی منابع الکترونیک

31/5/1400

 

 

12

آشنایی با اصول آموزش بالینی1(آموزش در بخش های بستری/درمانگاهی/ گزارش صبحگاهی)

3/6/1400

 

گواهی آشنایی با اصول آموزش بالینی 1.pdf

13

آشنایی با اصول آموزش بالینی2(آموزش مهارتهای عملی/آموزش در اتاق عمل)

6/6/1400

 

آشنایی با اصول آموزش بالینی 2.pdf

14

مهارتهای لیدرشیپی(اصول و مبانی مدیریت و رهبری آموزشی)

7/6/1400

 

گواهی مهارتهای لیدرشیپی.pdf

15

روشهای تدریس مقدماتی

10/6/1400

 

گواهی روش های تدریس مقدماتی.pdf

16

آشنایی با کلیات ارزیابی فراگیران(مقدماتی)

13/6/1400

  گواهی آشنایی با کلیات ارزیابی فراگیران مقدماتی

17

روش های تدریس پیشرفته

17/6/1400

  گواهی روش های تدریس پیشرفته.pdf

18

مدیریت موثر کلاس(اصول مدیریتی)

24/6/1400

 

گواهی مدیریت موثر کلاس(اصول مدیریتی).pdf

19

مهارتهای ارتباطی با دانشجویان

29/6/1400

 

گواهی مهارتهای ارتباطی با دانشجویان.pdf

20

ضوابط و مقررات(آموزشی (طرح نیروی انسانی/ سربازی))/ دانشجوئی/ هیئت علمی)

31/6/1400

 

گواهی ضوابط و مقررات آموزشی.دانشجویی و هیئت علمی.pdf

21

اخلاق حرفه ای/اخلاق در آموزش/اخلاق در پژوهش

7/7/1400

 

گواهی اخلاق حرفه ای اخلاق در آموزش و اخلاق در پژوهش.pdf 

22

آشنایی با چگونگی برگزاری کلاسهای آنلاین آموزشی

10/7/1400

 

گواهی آشنایی با چگونگی برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین.pdf 

23

سامانه نوید و کاربرد آن در آموزش مجازی

10/7/1400

 

گواهی سامانه نوید و کاربرد آن در آموزش مجازی.pdf

24

مدیریت تغییر

21/7/1400

 

گواهی مدیریت تغییر.pdf

25

آشنایی با انواع مطالعات در دانش پژوهی آموزشی

27/7/1400

 

 

26

اصول نگارش و داوری فرآیندهای نوآورانه آموزشی

28/7/1400

 

 

27

مقدمات آموزش مجازی و یادگیری غیرحضوری

 

 

 

28

طرح دوره، طرح درس و بلوپرینت

 

 

 

29

آشنایی با کلیات ارزیابی فراگیران(پیشرفته)

 

 

 

30

مهارتهای ارتباطی با همتایان و بیماران

 5/8/1400

فایل آموزشی 

گواهی مهارت های ارتباطی با همتایان و بیماران.pdf 

31

ویژه اساتید مشاور(المپیاد دانشجویی/ استعداد درخشان/ کاهش تنش و اضطراب دانشجویان/ توانمندی در اتباط با دانشجویان آسیب پذیر و ایثارگر/ شناسایی و تعامل با فرد مشکوک به مواد مخدر/ مشکلات رایج آموزشی و رفتاری دانشجویان)

 

 

 

 

 

 

کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  - معاونت آموزشی

مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی ( سال 1399)

 

 

 

 

کارگاههای

توانمند سازی

 

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

فایل آموزشی

 

فرآیند نویسی

جناب آقای دکتر علیرضا دهدشتی

19-26/3/99

 

 

آشنایی با نرم افزار ZD soft screen recorder

جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری

17/3/99

  دانلود فایل 

 

تولید محتوای الکترونیک

سرکار خانم مهندس سمانه کلایی

10/3/99

 

 

14/3/99

 

 

تحلیل آزمون

جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی

14/4/99

 دانلود فایل 

 

آشنایی با مقررات هیئت علمی، ارتقاء(پیمانی-رسمی)، محرومیت از مطب و قوانین آموزشی

جناب آقای دکتر علی اصغر قدس

جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی

15/4/99

  دانلود فایل

 

Lesson Plan و Course Plan

(مقدمه ای بر کلاسهای آموزش مجازی)

سرکار خانم مریم حاجی احمدی

25/4/99

  دانلود فایل 

 

روش های تدریس

سرکار خانم دکتر زهرا صفایی

28/4/99

دانلود فایل

 

روشهای ارزیابی فراگیران ( با رویکرد مجازی)

سرکار خانم دکتر زهرا صفایی- سرکار خانم مریم حاجی احمدی

8/5/99

دانلود فایل 

دانلود فایل 

 

آشنایی با دانش پژوهی آموزشی

جناب آقای دکتر علیرضا دهدشتی

21/5/99

دانلود فایل 

 

روش های تدریس با رویکرد مجازی

سرکار خانم رقیه ساجدی

25/5/99

دانلود فایل 

 

مدیریت موثرکلاس، فنون کلاس داری

سرکار خانم دکتر طاهره کمالیخواه/سرکار خانم  رقیه ساجدی

2/6/99

دانلود فایل 

دانلود فایل 

 

تکنیک های تدریس در کلاس های مجازی

سرکار خانم رقیه ساجدی

22/6/99

دانلود فایل

 

اعتباربخشی پزشکی عمومی

جناب آقای دکتر سید سعید کسائیان

جناب آقای دکتر عباس پاکدل

9/7/99

دانلود فایل 

 

 

اصول و راهبردهای کلی توسعه میان رشته ای

سرکار خانم مریم حاج احمدی با مشارکت دانشگاه کاشان

13/7/99

 دانلود فایل 

 

 

کارگاه آموزش مجازی و کاربرد نرم افزار Camtasia Studio در آموزش مجازی

جناب آقای دکتر مجید اسلامی

23/7/99

 دانلود فایل 

 

 

تحلیل اخلاقی چالش های بالینی

جناب آقای دکتر امیر احمد شجاعی

18/9/99

 دانلود فایل 

 

 

رویکردهای تحلیل داده ها در مطالعات کیفی

جناب آقای دکتر عیسی محمدی(تربیت مدرس)

2/11/99

 دانلود فایل 

 

 

تحلیل مقایسه ای داده در نسخه های مختلف گراندد تئوری(1398، 2008 و 2015)

2/11/99

 دانلود فایل 

 

 

سلسله کارگاههای تفکرنقادانه

جناب آقای دکتر رستم شامحمدی(سمنان)

8/11/99

15/11/99

29/11/99

6/12/99

 جلسه اول  

جلسه دوم

جلسه سوم 

جلسه چهارم 

 

 

دومین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی(پیشرفته)

کرمان-ایران-اصفهان-اهواز-مازندران-زنجان-مشهد-شیراز

29/11/99 الی 23/2/1400

 دانلود فایل