نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

575085 : کل بازدید 2 : بازدید امروز 1.07 : زمان بارگزاری صفحه 7547 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين