در باره مرکز
 

بیانیه رسالت و اهداف کلی

مرکز توسعه آموزش پزشکی در جهت بهبود و وارتقاء کیفیت نظام آموزشی دانشگاه و به امید تربیت فارغ التحصیلانی توانمند که قادر به ایفای نقش موثر در ارتقاء سلامت جامعه باشند استقرار یافته است. وظایف و ماموریتهای این مرکز شامل ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی، پژوهش در آموزش، ارزشیابی آموزشی، ارتقاء مهارتهای یاددهی و یادگیری اساتید و دانشجویان و آموزش مداوم جامعه پزشکی می باشد.

اهداف کلی:

ارتقاء کیفی و کمی برنامه های آموزش پزشکی
ارتقاء و بهبود مهارتهای یاددهی و یادگیری هیات علمی و دانشجویان
تولید دانش و فن آوری در زمینه آموزش پزشکی
افزایش توانمندی نظام آموزش پزشکی دانشگاه
ارتقاء دانش و مهارتهای جامعه پزشکی

استانداردهای بین المللی در آموزش پزشکی 2003

مجموعه استانداردهای بین المللی برای آموزش پزشکی توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) تهیه و تنظیم گردیده است. استانداردهای معرفی شده توسط WFME هر سه مرحله آموزش پزشکی را در بر می گیرد. آموزش پزشکی عمومی، آموزش پزشکی بعد از فارغ التحصیلی و توسعه حرفه ای مداوم.

سه مجموعه استانداردهای جهانی در مراحل متفاوت اجرا هستند. مسند استانداردهای آموزش پزشکی عمومی به بیش از ده زبان ترجمه شده است و در مطالعات آزمایش در تعدادی از دانشکده های پزشکی تایید شده است و هم اکنون بر سیستمهای ملی و ناحیه ای شناسایی و اعتبار بخش دانشکده های پزشکی تاثیر می گذرد. پروژه WFME در زمینه استانداردهای بین المللی آموزش پزشکی که توسط WHO و انجمن پزشکی WMA پیشنهاد شده است سه هدف اصلی دارد:

  • تحریک دانشکده های پزشکی برای تنظیم طرح های خود برای تغییر و ارتقاء کیفیت مطابق توصیه های بین المللی.
  • تثبیت یک سیستم ملی و بین المللی ارزشیابی و اعتبار بخش دانشکده های پزشکی به منظور تضمین حداقل استانداردهای کیفیت در برنامه های این دانشکده های پزشکی
  •  حمایت علمی از طبابت و بکار گیری نیروهای انسانی پزشکی، افزایش حمایت های بین المللی توسط استانداردهای بین المللی کاملاً تعریف شده در آموزش پزشکی

مجموعه استانداردهای جهانی در آموزش پزشکی عمومی بر مبنای 9 حوزه و جمعاً 36 معیار در همه حوزه ها و جمعاً 36 زیر حوزه ساخته شده است. حوزه ها به عنوان گستره وسیعی از ساختار، فرآیند و پیامد آموزش پزشکی تعریف می شود وموارد زیر را در بر می گیرد:

-1 رسالت و اهداف 2- برنامه آموزشی 3- سنجش دانشجویان 4- دانشجویان 5- کادر علمی/هیات علمی 6- منابع آموزشی 7- ارزشیابی برنامه 8- مدیریت عالی و اجرایی 9- تازه سازی مداوم

WFME معتقد است که عمل به استانداردها توفق عمومی را در مورد اهداف رفتاری گسترش داده و دانشکده های پزشکی را در تنظیم ضروریات برنامه های آموزشی شان و تعریف هسته آموزش پزشکی کمک خواهد کرد. استانداردها فرصت تحقیقات و توسعه آموزشی را گسترش داده، بحث و همکاری بین دپارتمانی ودیگر بخش ها را تشویق می نماید.

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

566350 : کل بازدید 204 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 1402 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين