تماس با ما
 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

name

first name

سمت

 

شماره تلفن داخلی

شماره مستقیم

23

دکتر رامین

پازکی

Dr.Ramin

Pazoki

مدير مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي

2147

02333441021

02333441022

24

لیدا

فتاحی زاده

Lida

Fattahizadeh

كارشناس مسئول برنامه ريزي و ارزشيابي آموزش

و مسئول استعداد درخشان دانشگاه

2149

02333441021

02333441022

25

دکتر زهرا

صفایی

Dr.Zahra

Safayi

كارشناس ارزشيابي و پژوهش در آموزش

2148

02333441021

02333441022

26

فاطمه

همتیان

Fatemeh

Hemmatiyan

کمک کارشناس ارزشیابی

2172

02333441021

02333441022

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

557281 : کل بازدید 128 : بازدید امروز 0.80 : زمان بارگزاری صفحه 40 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين