معرفی همکاران
 

 

  • خانم صغری عقیلی - مسئول دبیرخانه هیات جذب

  •  خانم فریده تاج فر – کارشناس امور هیات علمی

  • خانم سکینه ماراندیزی - کارشناس صلاحیت عمومی 

  • خانم  آزاده قاسمی - کارشناس صلاحیت عمومی  

  • خانم مریم نظری- کارگزین امور هیات علمی

  • خانم فاطمه احسانی – کارگزین امور هیات علمی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

557286 : کل بازدید 133 : بازدید امروز 0.77 : زمان بارگزاری صفحه 1355 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين