آیین نامه ها و بخشنامه ها
 

آیین نامه ها و بخشنامه ها :

 

آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی ph.D

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

557296 : کل بازدید 143 : بازدید امروز 0.78 : زمان بارگزاری صفحه 1042 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين