شرح وظایف
 

 

·         طراحي فعاليتهايلازم براي انتخاب اصلح به عنوان اعضاي هيات علمي

·         لحاظ شاخصهاي فرهنگي و ارزشي در آئين‌نامهفراخوان

·         بررسي توانمنديهاي متقاضيان اعضاء هيات علمي مانند مهارتتدريس و...

·         طراحي فعاليتهاي لازم براي بررسي وضعيت علمي و تواناييهاياعضاي هيات علمي كه شاغل مي‌باشند.

·         بررسي مطالعاتي و نظرسنجي از صاحب نظران به منظور تعيينشاخصهاي جذب

·         شيوه فراخوان شامل نظارت بر جذب هيات علمي (معلم- معلمان وغيره)

·         نظارت بر فراخوان، استخدام و نظارت بر انجام فراخوان دردانشگاه‌ها

·         شرح وظايف هيات علمي و نظارت بر وظايف هياتعلمي

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

566403 : کل بازدید 257 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 323 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين