آگهی جذب و بورسیه تحصیلی داخل
 

 

آگهی سيزدهمين دورهفراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي08/12/94

-جدول اعلام نيازسيزدهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي25/12/94

پرتالهيات عالي جذببهآدرس      http://jz.farhangoelm.ir

 

از كليه جذب شدگان اعضاي هيات علمي از سال 1388 به بعد دعوت بعملمي‌آيد فرم نظرسنجي مخصوص جذب شدگان اعضاي هيات علمي در سايت هيات عالي جذب بهآدرسhttp://jz.farhangoelm.irرا تكميل نمايند

 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

564984 : کل بازدید 70 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 583 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين