آرشيو اخبار و فراخوان‌ها
 

 

قابل توجه كليه كاربران هيات هاي اجرايي جذب دانشگاههاي علوم پزشكي      94/10/06

بدينوسيله اسامي نخبگان مورد تاييد بنياد ملي نخبگان كه در فراخوان دوازدهم شركت نموده اند اعلام مي گردد خواهشمند است با توجه به فوريت موضوع ظرف مدت دو ماه نتيجه بررسي مدارك ايشان را به اين مركز اعلام نماييد   ليست نخبگان

 

 آگهي دوازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي      16/06/94

- جدول اعلام نياز دوازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي     13/07/94

مهلت ثبت نام دوازدهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي تا تاريخ 15 مهرماه 94 تمديد شد

 

 قابل توجه كاربران محترم بورسيه دانشگاههاي علوم پزشكيزمان بررسي مدارك متقاضيان و اعلام نواقص به آنها از تاريخ 05/07/94 لغايت 19/07/94  مي‌باشد.

قابل توجه متقاضيان شركت‌كننده در دوازدهمين فراخوان جذب : با توجه به تغيير عنوان بعضي از رشته‌ها و اعلام رشته‌هاي جديد، مقتضي است متقاضيان مجدداً جداول اعلام نياز رشته‌هاي مربوط به خود را بررسي نموده و درصورت نياز اولويت خود را ويرايش نمايند

 

 آگهي دومين دوره فراخوان بورسيه دانشجويان مقطع Ph.D دانشگاههاي علوم پزشكي كشور     24/05/94

- جدول اعلام نياز دومين دوره فراخوان بورسيه دانشجويان مقطع Ph.D. دانشگاههاي علوم پزشكي كشور    14/06/94

- مهلت ثبت نام در دومين فراخوان بورسيه به مدت 2 هفته يعني از 24/05/94 لغايت 06/06/94 مي‌باشد

- مهلت ثبت نام در دومين فراخوان بورسيه تا ساعت 24 مورخ 14/06/94 تمديد شد

 

قابل توجه كليه كاربران هيات هاي اجرايي جذب دانشگاههاي علوم پزشكي      25/09/93

بدينوسيله اسامي نخبگان مورد تاييد بنياد ملي نخبگان كه در فراخوان يازدهم شركت نموده اند اعلام مي گردد خواهشمند است با توجه به فوريت موضوع ظرف مدت دو ماه نتيجه بررسي مدارك ايشان را به اين مركز اعلام نماييد   ليست نخبگان

 

 آگهي يازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي      16/07/93

- جدول اعلام نياز يازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي     07/08/93

- مهلت ثبت‌ نام در يازدهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي تا تاريخ 07/08/93 تمديد شد

 

 آگهي اولين فراخوان بورسيه تحصيلي داخل كشور     31/02/93

ليست سهميه و رشته هاي دانشگاهها جهت اولين فراخوان بورسيه تحصيلي داخل كشور     11/04/93 

- مهلت ثبت نام اولين فراخون بورسيه تحصيلي داخل كشور تا 15 تيرماه 1393 تمديد شد

- مهلت ثبت نام اولين فراخون بورسيه تحصيلي داخل كشور تا 31 خردادماه 1393 مي‌باشد

- داوطلبان بورسيه رشته مديريت اطلاعات سلامت به فهرست اعلام نياز دانشكده علوم پزشكي ساوه مراجعه نمايند

 

 قابل توجه كليه كاربران هيات هاي اجرايي جذب دانشگاههاي علوم پزشكي      19/12/92 

بدينوسيله اسامي نخبگان مورد تاييد بنياد ملي نخبگان كه در فراخوان دهم شركت نموده اند اعلام مي گردد خواهشمند است با توجه به فوريت موضوع ظرف مدت دو ماه نتيجه بررسي مدارك ايشان را به اين مركز اعلام نماييد   ليست نخبگان

 

آگهي دهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي     30/10/92

جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي دهمين دوره فراخوان جذب هيات علمي    28/11/92

- قابل توجه متقاضيان شركت در فراخوان، محل تحويل يا ارسال مدارك (به صورت دستي يا از طريق پست) دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه مورد انتخاب مي‌باشد

 - فراخوان موجود مربوط به جذب اعضاي هيات علمي مي‌باشد و فراخوان بورسيه تحصيلي داخل كشور متعاقباً اعلام خواهد شد

خبر مهم   06/11/92

با توجه به تقاضاي مكرر متقاضيان و دانشگاههايي كه در فراخوان دهم اعلام نياز ارائه نكرده‌اند ثبت نام الكترونيكي تا پايان بهمن ماه 1392 تمديد شد

خبرهاي مهم    18/10/92

با توجه به اضافه شدن يا اعمال تغييرات در اعلام نياز برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي، پس از قرار گرفتن در سايت جهت جلوگيري از تضييع حق متقاضيان، زمان شركت در فراخوان الكترونيكي تا 15/11/92 تمديد شد.  شايان ذكر است متقاضيان درصورت انتخاب اولويتها و گرفتن كد رهگيري قادر به ويرايش اطلاعات و اولويت‌ها خواهند بود. همچنين امكان ثبت نام متقاضيان از طريق تبلت و گوشي تلفن همراه ايجاد شد

- قابل توجه كليه كاربران هيات هاي اجرايي جذب دانشگاههاي علوم پزشكي كشور     04/03/92

به اطلاع مي رساند از تعداد 91 نفر متقاضياني كه در فراخوان بهمن ماه سال 91 در ثبت نام الكترونيكي گزينه نخبگي را انتخاب كرده اند فقط 18 نفر مورد تاييد بنياد ملي نخبگان قرار گرفته اند. لذا مقتضي است كليه كاربران هيات هاي اجرايي جذب ضمن بررسيجدول پيوست از بررسي مدارك ساير متقاضيان به عنوان نخبه خودداري و مدارك آنها را مانند ساير داوطلبان در نظر گيرند.

 

 آگهي نهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي      07/12/91

جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي نهمين دوره فراخوان جذب هيات علمي     26/12/91

- مهلت ارسال مدارك بصورت دستي يا از طريق پست، تا 20 فروردين ماه 1392 تمديد شد

- مهلت ثبت نام الكترونيكي تا پايان اسفندماه 1391 تمديد شد

 

 آگهي هفتمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي(دوره تكميلي)      28/06/91

 آخرين اصلاحات جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي در فراخون جذب اعضاي هيات علمي خرداد 91  15/07/91

مهلت ثبت نام فراخوان تكميلي تا ساعت 24 روز 15 مهر 1391 تمديد شد 

- اطلاعيه فوري و مهم درخصوص فراخوان تكميلي جذب اعضاي هيات علمي     25/06/91

جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي كشور جهت فراخوان تكميلي تيرماه سال 1391 در تاريخ 29/6/1391 در سايت قرار خواهد گرفت. متقاضيان جديد عيناً تابع قوانين و مقررات اعلام شده در آگهي هفتمين فراخوان جذب هيات علمي خواهند بود. نكته مهم اينكه افرادي كه در هفتمين فراخوان موفق به اخذ كد رهگيري شده اند نمي توانند در فراخوان تكميلي شركت نمايند. ليكن افرادي كه در فراخوان قبلي كد رهگيري اخذ كرده اند ولي مدارك خود را بصورت كامل ارايه نكرده اند، مي توانند در فرصت تعيين شده مدارك را بصورت دستي يا از طريق پست به دانشگاه مربوطه ارسال نمايند.

 

http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/179_325_Icon_bol1.gif آگهي هفتمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي     07/04/91

 جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي هفتمين دوره فراخوان جذب هيات علمي     11/04/91

 - قابل توجه شركت‌كنندگان در هفتمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي:     03/07/91

متقاضياني كه در فراخوان هفتم تنها يك الويت را انتخاب كرده اند در فراخوان تكميلي مي‌توانند الويت دوم را نيز انتخاب نمايند. در غير اينصورت تنها اطلاعات ارسالي را مي‌توانند ويرايش يا تكميل نمايند

 

 ششمين فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي       27/07/90

  جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي ششمين دوره فراخوان جذب هيات علمي     25/07/90

  فرمهاي ششمين فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي    12/07/90

 

http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/179_325_Icon_bol1.gifآگهي پنجمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي در سال 1389     89/07/24

  جدول نيازهاي استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته (پنجمين دوره جذب)

 فرمهاي (پنجمين دوره جذب) مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي و ... داوطلبين هيئت علمي مي‌بايست تكميل و به دبيرخانه هيئت اجرايي جذب ارسال نمايند   ( فايلpdf   ،   فايلDoc )

 

 آگهي چهارمين فراخون جذب و استخدام اعضاء هيات علمي تمام وقت جغرافيايي دانشگاههاي علوم پزشكي  18/11/88

   جدول نيازهاي استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته(چهارمين دوره جذب

  فرمهاي (چهارمين دوره جذب) مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي و ... داوطلبين هيئت علمي مي‌بايست تكميل و به دبيرخانه هيئت اجرايي جذب ارسال نمايند   ( فايل pdf   ،   فايلDoc )

 

آگهي استخدام اعضاء هيات علمي پيماني تمام وقت جغرافيايي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور  (شهريورماه 88)     88/07/15

   جدول نيازهاي استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته  (شهريور 88

  فرمهاي (جذب شهريور 88) مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي و ... داوطلبين هيئت علمي مي‌بايست تكميل و به دبيرخانه هيئت اجرايي جذب ارسال نمايند   ( فايل pdf   ،   فايلDoc )

 

 آگهي استخدام اعضاء هيات علمي پيماني تمام وقت جغرافيايي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور  (بهمن ماه 87)

   جدول نيازهاي استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته  (بهمن 87)  

  فرمهاي (جذب بهمن 87) مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي و ... داوطلبين هيئت علمي مي‌بايست تكميل و به دبيرخانه هيئت اجرايي جذب ارسالkنمايند    ( فايل pdf   ،   فايلDoc )

 

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565005 : کل بازدید 91 : بازدید امروز 0.83 : زمان بارگزاری صفحه 1228 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين