امور هيات علمي
 

 

با عنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشد دانشگاه محسوب مي شود، حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1386 مدیریت امور هيات علمي دانشگاه را تاسیس نموده است. اين مدیریت بر آن است با استفاده از نيرويهاي متخصص، كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاي هيات علمي و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی منجر به مدرک را ساماندهي نموده و در راه پر كردن خلاء هاي موجود گام بردارد.

اهداف

  • سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي

  • اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه

  • تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان

  • ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه های آموزشی منجر به مدرک در سطح گروههای علوم بالینی و پایه کلیه دانشکده ها بر اساس استاندارد های داخلی و خارجی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در سطح دانشگاه و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565042 : کل بازدید 128 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 1919 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين