اعضای هیات ممیزه
 

 

اعضای هیات ممیزه دانشگاه

1

دکتر نوید دانایی

استادیار

2

دکتر راهب قربانی

استاد

3

دکتر علی رشیدی پور

استاد

4

دکتر عباسعلی وفایی

استاد

5

دکتر مجید جدیدی

استاد

6

دکتر پرویز کوخایی 

استاد

7

دکتر منوچهر صفری

استاد

8

دکتر وحید سمنانی

دانشیار

9

دکتر فرحنارقهرمانفرد

دانشیار

10

دکتر فرهادملک

دانشیار

11

دکتر افشین سمایی

دانشیار

12

دکتر جمیله مقیمی

دانشیار

13

دکتر داریوش پهلوان

دانشیار

14

دکتر محسن سلیمانی

دانشیار

15

دکتر سید سعید کسائیان

استادیار

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

570930 : کل بازدید 10 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 113 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين