اعضای کمیته تخصصی پزشکی بالینی
 

 

اعضای کمیته تخصصی بالینی

1

دکتر وحید سمنانی

دانشیار

2

دکتر داریوش پهلوان

دانشیار

3

دکتر محمد فروزش فرد

استاد

4

دکتر محمد نساجی

دانشیار

5

دکترشمس اله نوری پور

دانشیار

6

دکتر فرحناز قهرمانفرد  

دانشیار

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565057 : کل بازدید 143 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 69 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين