بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565113 : کل بازدید 199 : بازدید امروز 0.93 : زمان بارگزاری صفحه 1127 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين