خبر نامه الکترونیک
 

 

 

اخبار آموزش علوم پزشکی کشور را در تلگرام ببینید

https://t.me/DMEnews

https://t.me/MEDscinews

  

  خبرنامه شماره 26 معاونت آموزشي - آبان ماه 1396
  خبرنامه شماره 25 معاونت آموزشي - مهر ماه 1396
  خبرنامه شماره 24 معاونت آموزشي - شهريور ماه 1396
  خبرنامه شماره 23 معاونت آموزشي - مرداد ماه 1396
  خبرنامه شماره 22 معاونت آموزشي - تير ماه 1396
  خبرنامه شماره 21 معاونت آموزشي - خرداد ماه 1396
  خبرنامه شماره 20 معاونت آموزشي - فروردين و ارديبهشت ماه 1396
  خبرنامه شماره 19 معاونت آموزشي - اسفند ماه 1395
  خبرنامه شماره 18 معاونت آموزشي - بهمن ماه 1395
  خبرنامه شماره 17 معاونت آموزشي - دي ماه 1395
  خبرنامه شماره 16 معاونت آموزشي - آذر ماه 1395
  خبرنامه شماره 15 معاونت آموزشي - آبان ماه 1395
  خبرنامه شماره 14 معاونت آموزشي - مهر ماه 1395
  خبرنامه شماره 13 معاونت آموزشي - شهريور ماه 1395
  خبرنامه شماره 12 معاونت آموزشي - تير ماه 1395
  خبرنامه شماره 11 معاونت آموزشي - خرداد ماه 1395
  خبرنامه شماره 10 معاونت آموزشي - اسفند ماه 1394
  خبرنامه شماره 9 معاونت آموزشي - بهمن ماه 1394
  خبرنامه شماره 8 معاونت آموزشي - دي ماه 1394
  خبرنامه شماره 7 معاونت آموزشي - آذر ماه 1394
  خبرنامه شماره 6 معاونت آموزشي - آبان ماه 1394
  خبرنامه شماره 5 معاونت آموزشي - مهرماه 1394
  خبرنامه شماره (4) معاونت آموزشي - شهريور ماه 1394
  خبرنامه شماره (3) معاونت آموزشي - مرداد ماه 1394
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565082 : کل بازدید 168 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 936 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين