رشته های موجود
 

كارشناسي ارشد

شماره

دانشكده

رشته

1

پزشكي

فيزيولوژي

2

پزشكي

فيزيك پزشكي

3

پزشكي

ايمني شناسي

4

پزشكي

علوم تشريح

5

پزشكي

بيوشيمي

6

توانبخشي

فيزيوتراپي

7

پرستاري

پرستاري مراقبتهاي ويژه

8

بهداشت

مهندسي بهداشت محيط

 

دكتري Ph.D

شماره

دانشكده

                                 رشته

1

پزشكي

فيزيولوژي انساني

2

پزشكي

زيست فناوري پزشكي

 

دكتري پژوهشي By researsh

شماره

دانشكده

رشته

1

پزشكي

پژوهشي فيزيولوژي

 

دكتري تخصصي باليني

شماره

دانشكده

رشته

1

پزشكي

بيماريهاي داخلي

2

پزشكي

بيماريهاي كودكان

3

پزشكي

زنان وزايمان

 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565079 : کل بازدید 165 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 1134 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين