عناوین بسته ها و مسئولین مربوطه
 

رديف

عنوان بسته

مسئول کارگروه

کارشناس

1

آينده نگري و مرجعيت علمي آموزش پزشكي

آقای دكتر علي خالقيان

خانم ملیحه بخشایی

2

حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم

آقای دکتر هادی طالشی

خانم لیدا فتاحی زاده

2

آموزش پاسخگو و عدالت محوري

خانم دكتر نعیم السادات کیا

خانم دکتر زهرا صفایی

3

توسعه برنامه آموزش عالي سلامت

آقای دكتر اسماعيل مشيري

خانم پروین غفاری

4

آمايش سرزميني ،تمركز زدايي و توانمند سازي دانشگاهها

آقای دكتر پور محمدی

خانم نجمه حقیقت

5

آمایش سرزمینی تمرکز زدایی و توانمندی سازی دانشگاهها

آقای دکتر بهراد پورمحمدی

خانم نجمه حقیقت

6

اعتلاي اخلاق حرفه اي

آقای دكترمجید میر محمد خانی

خانم آزاده قاسمی

7

توسعه ارتباطات با دیگر دانشگاه های جهان ( بین المللی سازی علوم پزشکی )

آقای دکتر منوچهر صفری

خانم لیدا فتاحی زاده

8

مجازي سازي در آموزش علوم پزشكي

آقای دكتر علی ولی نژادی

خانم لیدا فتاحی زاده

9

ارتقاءنظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

آقای دکتر حمیدرضا ثامنی

خانم ملیحه بخشایی

10

اعتبار بخشي موسسات و بيمارستانهاي آموزشي

آقای دكترداریوش پهلوان

خانم آزاده قاسمی

11

توسعه و ارتقاي زير ساختهاي آموزش پزشكي

آقای دكتر پيمان حجازي

خانم پروین غفاری

12

پایش

آقای دکتر رامین پازکی

خانم آزاده قاسمی

13

گیاهان دارویی

آقای دکتر عباسعلی طاهریان

خانم مریم نظری

14

سرطان

خانم دکتر ماندانا تسبیحی

خانم آزاده قاسمی

15

پزشک خانواده

خانم دکتر الهه قدس

خانم نجمه حقیقت

 
 
سال 1397

رديف

عنوان بسته

مسئول کارگروه

کارشناس

1

آينده نگري و مرجعيت علمي آموزش پزشكي

آقای دكتر حسن بابامحمدی

آقای عباس آقاپور

2

حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم

آقای دکتر سارا کاوه

آقای مهدی باغبان

3

آموزش پاسخگو و عدالت محوري

خانم دكتر نعیم السادات کیا

خانم مریم نظری

4

توسعه برنامه آموزش عالي سلامت

آقای دكتر هادی طالشی

آقای عباس آقاپور

5

آمايش سرزميني ،تمركز زدايي و توانمند سازي دانشگاهها

آقای دكتر بهراد پور محمدی

آقای سعید عظیمی

6

اعتلاي اخلاق حرفه اي

آقای دكترمجید میر محمد خانی

خانم مریم نظری

7

توسعه ارتباطات با دیگر دانشگاه های جهان( بین المللی سازی علوم پزشکی )

آقای دکتر منوچهر صفری

خانم لیدا فتاحی زاده

8

مجازي سازي در آموزش علوم پزشكي

خانم دکتر تهمینه مختاری

خانم نجمه حقیقت

9

ارتقاءنظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

آقای دکتر حمیدرضا ثامنی

خانم دکترملیحه بخشایی

10

اعتبار بخشي موسسات و بيمارستانهاي آموزشي

آقای دكترداریوش پهلوان

خانم دکتر ملیحه بخشایی

11

توسعه و ارتقاي زير ساختهاي آموزش پزشكي

خانم دکتر زهرا احمدی زاده

خانم منیره حسنیان

12

پایش

آقای دکتر رامین پازکی

خانم پروین غفاری

13

گیاهان دارویی

خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

خانم مریم نظری

14

سرطان

خانم دکتر ماندانا تسبیحی

خانم مری

15

پزشک خانواده

خانم دکتر الهه قدس

خانم نجمه حقیقت

 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565023 : کل بازدید 109 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 1151 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين