فرم رضایت مندی دانشجویان
 

فرم رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دانشجوی گرامی :

یکی از راههای ارتقاء کیفیت آموزش ، بهره گیری از نظرات دانشجویان به عنوان یکی از ارکان مهم در دانشگاه می باشد و در این خصوص پاسخ های دقیق و مناسب شما به روند بهبود آموزش کمک شایانی خواهد نمود . لطفا پس از تکمیل مشخصات ، نظر خود را در خصوص هر یک از موارد ذیل مشخص نمایید .پیشاپیش از شما تشکر و قدردانی می گردد .

رشته و مقطع تحصیلی : ترم تحصیلی : جنسیت : خانم آقا

1-اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام ، انتخاب واحد و سایر امور آموزشی از طریق وب سایت دانشگاه و یا سایر روشها ، بصورت مناسبی صورت می گیرد.
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
2-توزیع دروس و واحدها ی دوره تحصیلی در نیمسالهای مختلف مناسب است .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
3-درصورت نیاز دانشجو به میهمانی وانتقال ، فرآیند درخواست و امور اداری مربوط ، به راحتی و سهولت انجام می گیرد.
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
4-مجموعه قوانین آموزشی بارگزاری شده در وب سایت معاونت آموزشی ، مناسب و کاربردی است .
کاملا موافقموافق نظری ندارم کاملا مخالف
5-روند اجرایی برگزاری آزمونهای داخل دانشگاهی ( میان ترم و پایان ترم ) مناسب می باشد .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخلاف
6-ثبت نمرات در سیستم سماء توسط اساتید به موقع صورت می گیرد.
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
7-اطلاع رسانی از نظر تسهیلات دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مناسب است .
کاملا موافقموافق نظری ندارم کاملا مخالف
8-از عملکرد سوپروایزرهای آموزشی در مراکز آموزشی درمانی رضایت دارم .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
9-مراکز آموزشی ،درمانی و بهداشتی دانشگاه دارای خصوصیات لازم آموزش به دانشجویان می باشد .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
10- از نحوه راهنمایی استاد مشاور خود رضایت دارم .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
11-روند ثبت پروپوزال و پایان نامه را مناسب می دانم.
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
12-روند تحقیقات دانشجویی مناسب است .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
13-کتابخانه دانشگاه و بانک های اطلاعاتی دانشگاه مناسب می باشد.
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
14- از خدمات رفاهی خوابگاه راضی هستم .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
15- از ارائه خدمات توزیع غذا و کیفیت تغذیه دانشگاه راضی هستم .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
16-از خدمات درمانی دانشگاه رضایت دارم.
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
17-از خدمات درمانی دانشگاه رضایت دارم.
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
18- از خدمات فرهنگی دانشگاه رضایت دارم .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
19- از خدمات ایاب و ذهاب دانشگاه راضی هستم .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
20- از خدمات ( رایانه و اینترنت ...) دانشگاه راضی هستم .
کاملا موافق موافق نظری ندارم کاملا مخالف
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

564980 : کل بازدید 66 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 219 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين