فرم رضایت مندی هیات علمی
 

فرم ارزیابی رضایت اعضای هیات علمی دانشگاه

عضو محترم هیات علمی دانشگاه :

یکی از راههای ارتقاء کیفیت آموزش ، بهره گیری از نظرات اعضای هیات علمی به عنوان یکی از ارکان مهم در دانشگاه می باشد و در این خصوص پاسخ های دقیق و مناسب شما به روند بهبود آموزش کمک شایانی خواهد نمود . لطفا پس از تکمیل مشخصات ، نظر خود را در خصوص هر یک از موارد ذیل مشخص نمایید

دانشکده: ( پزشکی دندانپزشکی پرستاری- توانبخشی پیراپزشکی بهداشت تغذیه و علوم غذایی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی )

مرتبه علمی( مربی استادیار دانشیار استاد )

گروه آموزشی : سابقه خدمت : سال جنسیت: ( زن مرد )

رضايت از ماهيت كار

1-براي آموزش به دانشجويان محيط مناسبي را در اختيار دارم

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیارکم
2-دفتر كار مناسبي در دانشگاه/ بيمارستان در اختيار دارم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
3-دستيابي به امكانات سمعي و بصري براي آموزش به دانشجويانم به راحتي فراهم مي شود بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
4-از تدريس و كار در دانشگاه و خدمت به جامعه علمي احساس لذت مي كنم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
5-در برابر دانشجويان، آموزش و يادگيري آنها احساس مسؤوليت كرده و از آن لذت مي برم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
6-از انجام فعاليتهاي پژوهشي موظف لذت مي برم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
7-از انجام فعاليتهاي اداري و اجرايي محوله لذت مي برم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
8-به اندازه كافي در كارم مستقل هستم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
رضايت از پيشرفت
9-خط مشي ها، قوانين و مقررات و ضوابط ارتقا در حرفه من به وضوح مشخص است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
10-با توجه به عملكردها و توانايي هايم امكان ارتقا برايم فراهم است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
ا11-مكان استفاده از بورس و ادامه تحصيل (در خارج و داخل كشور) برايم مهيا مي باشد بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
12-امكانات لازم و كافي براي انجام پژوهش را در اختيار دارم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
13-امكان شركت در سمينارها، كنفرانسها و فرصتهاي مطالعاتي با توجه به عملكرد خويش را دارم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
14-مي توانم در كلاسهاي آموزشي مورد نياز شركت كنم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
رضايت از مديريت
15-بنظرم مديران ارشد دانشگاه افرادي با صلاحيت و براساس شايسته سالاري انتخاب مي شوند بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
16-مديران ارشد براي آموزش و بهبود سطح دانسته ها و تجاربم تلاش مي نمايند بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
17-بازخورد مناسب از عملكرد شغلي ام دريافت مي كنم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
18-تشويق ها مناسب و بر اساس عملكرد من انجام ميگيرد (بنحو مناسب از من قدرداني مي شود) بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
19-در صورت كم كاري بطور مناسبي به من تذكر داده مي شود بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
20-توزيع واحدها و مسؤوليتها در گروه آموزشي من عادلانه است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
21-از نظر تداوم و ثبات در اشتغال به كار، احساس امنيت مي كنم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
22-در مواقع ضروري مديرانم از من حمايت مي كنند بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
23-فرايندهاي استخدامي من عادلانه و داراي روند منطقي است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
24-انتظارات و مسؤوليتهاي (آموزشي، پژوهشي، باليني و اجرايي) محوله برايم معقول و عملي است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
25-از روند ارزشيابي خود راضي و آن را عادلانه مي دانم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
رضايت از همكاران
26-بين اعضاي گروه و من روابط دوستانه و محترمانه برقرار است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
27-در محيطي عدالت محور به كار اشتغال دارم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
28-از كار با همكاران خود احساس رضايت دارم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
29-امكان اظهار نظر و انتقاد از عملكردهاي گروه و دانشگاه برايم فراهم است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
30-در محيط كارم ضوابط بيشتر از روابط كارساز است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
31-به نظرات و پيشنهادات من در مسائل آموزشي و پژوهشي، در گروه و دانشكده اهميت داده مي شود بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
32-حضور و يا عدم حضور من در گروه براي مدير گروه و ساير همكاران حائز اهميت است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
رضايت از حقوق و امكانات رفاهي
33-از دريافت حقوق و دستمزد كنوني خود راضي هستم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
34-حقوق و دستمزد دريافتي ام با نيازهاي روزمره زندگي تناسب دارد بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
35-حقوق و درآمد دولتي من براساس تلاش و فعاليتهايم، نسبت به اعضاي گروه عادلانه است بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
36-از پرداخت به موقع حقوق و مزاياي خود راضي هستم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
37-از تسهيلات لازم مانند (مسكن، وام و ...) براي رفاه حال خود و خانواده ام بهره مند هستم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
38-از امكانات رفاهي، تفريحي دانشگاه براي سپري كردن اوقات فراغت خود و خـانواده ام احسـاس رضـايت مي كنم بسیارزیادزیادمتوسطکمبسیارکم
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

564978 : کل بازدید 64 : بازدید امروز 1.67 : زمان بارگزاری صفحه 241 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين