مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت
 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565075 : کل بازدید 161 : بازدید امروز 0.92 : زمان بارگزاری صفحه 1331 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين