مقررات و آئین نامه ها
 

 

 1. آیین نامه برنامه های آموزشی مجازی 

 2.  بخشنامه صدور گواهی نهایی 

 3. تفویض برنامه های غیر حضوری 

 4. دستور العمل برنامه های غیر حضوری 

 5. قانون امتیاز جهت صدور گواهی نهایی ( 92)

 6. فرآیند درخواست برنامه های آموزش مداوم 

 7. فراآیند صدور گواهی نهایی برای مشمولان 

 8. مشمولان قانون 

 9.        فرآيند صدور مجوز برنامه ها

 10.     فرآيند صدور گواهي كميته ماده 6 (فرصت جهت پزشكان و پيرا پزشكان

 11.      گزارش عملكرد مركز از سال 1390- 1393(از ابتداي ايجاد سامانه يكپارچه)

 12. مشمولان قانون آموزش مداوم 

 13. معافیت از کسب امتیاز در دوره فلوشیپ

 14. اضافه شدن رشته ها و مقاطع گروه پزشکی در سامانه 

 15. آیین نامه تخصصی امتیاز برنامه های آموزش مداوم ( سی و چهارمین شورای آموزش مداوم )

 16. دستورالعمل صدرو گواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور سازمان نظام پزشکی ( 94/10/23) 

 17. عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم جامعه نگر ( 94/10/23) 

 18. تکمیل فرم ارزشیابی از طریق سامانه آموزش مداوم 

 19. آیین نامه ماموریت آموزشی 

 20. بخشنامه جدید کمیته ماده 6

 21. بخشنامه_گواهی_نهایی_گروه_پیراپزشکی.

 22. بخشنامه مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم سراسر کشور 

 23. دستورالعمل اجرای برنامه های همجوارآموزش مداوم ( جدید )

 24. رعایت تعداد مجازشرکت کنندگان دربرنامه های آموزش مداوم ( جدید )

 25. رعایت مهلت ثبت امتیازمشمولین دربرنامه های آموزش مداوم( جدید )

 26. عدم تغییربرنامه پس ازارسال به اداره کل آموزش مداوم( جدید )

 27. عدم تغییربرنامه ها پس تأیید درسرویس درخواست ها( جدید ) 

 28. شاخص هاي مركز آموزش مداوم درسال 1396 و1397

 

 

اعلام مجوزهای صادرشده به مراکزدرخواست کننده دانلود
مراحل اطلاع رسانی به مشمولان از زمان ،مکان وامتیازبرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدور ابلاغ دبیری برنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل ابلاغ دعوت نامه سخنرانی دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل تأیید دبیری برنامه های آموزشی دانلود
مراحل بازگشت هزینه ثبت نام مشمولان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورمجوزبرنامه های آموزشی حضوری دانلود
مراحل صدورگواهی نامه شرکت کنندگان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه سخنرانان دربرنامه های آموزشی دانلود
مراحل صدورگواهی نامه نهایی 5 ساله مشمولان دانلود
صدور گواهی نامه کمیته ماده 6 دانلود
محاسبه و اعطای امتیاز گواهی شرکت وسخنرانی کنگره دانلود
نمودارفرآیند صدورمجوزبرنامه آموزشی حضوری درمرکزآموزش مداوم جامعه پزشکی دانلود
   
   

 

 

 

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565055 : کل بازدید 141 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 1290 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين