واحد تحصیلات تکمیلی
 

 

واحد تحصيلات تكميلي

سرکار خانم لیلا حسین پور

شماره تلفن: 33450661-023

 

اهم وظايف :

 • انجام امور مربوط به پذيرش فوق تخصصي (ثبت نام و ارسال مدارك ثبت نامي و داوطلبان به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي).
 • ثبت نام اوليه از پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد و دستياران.
 • صدوركارت دانشجويي دانشجويان فوق.
 • بررسي درخواست مرخصي تحصيلي و نيز انصراف از تحصيل و صدور احكام مربوطه.
 • رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان مهمان و ارسال كاركرد ماهانه ايشان به دانشگاهها.
 • صدور احكام اخراج و بازگشت به تحصيل.
 • مكاتبات لازم با حوزه نظام وظيفه جهت صدور معافيت تحصيلي و در مورد دانشجويان اخراجي و انصرفي و بازگشت به تحصيل دوره كارشناسي ارشد.
 • اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان به مراجع و سازمانهاي مجاز درخواست كننده.
 • ارسال آئين نامه هاي آموزشي ، خبرنامه و دستورالعمل هاي واصله به دانشكده ها و مراكز تابعه.
 • انجام امور مربوط به بررسي و تطبيق وضع تحصيلي دانش آموختگان با مصوبات و تعهدات آموزشي و تكميل پرونده آنان و همچنين مطابقت وضعيت تحصيلي از نظر طول سنوات ، تعداد واحدهاي گذرانيده شده و عدم مغايرت آموزشي دستياران و كارشناسي ارشد.
 • انجام امور مربوط به تهيه و اقدام جهت ثبت و صدور دانشنامه پايان تحصيلات.
 • انجام كليه امور مربوط به پذيرش دستياران تخصصي (ثبت نام ، توزيع كارت آزمون ، توزيع كارنامه ، بررسي مدارك ثبت نامي ، ثبت نام نهايي پذيرفته شدگان).
 • صدور تأئيديه تحصيلي جهت دانش آموختگان.
 • ارسال اطلاعيه و دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهينامه و ارسال به دبيرخانه شوراي تخصصي
 • نظارت و اجراي دقيق قوانين و مقررات دوره دستياري (انتقالي و ميهماني، انصراف و ترك تحصيل ، مرخصي ها امتحانات ارتقاء و گواهينامه تخصصي ، بررسي پرونده آموزشي دستياران در زمان فراغت از تحصيل).
 • بايگاني آموزش ، دبيرخانه و چاپ و انتشارات واحدهاي پشتيباني هستند كه در اين اداره موظف به تدارك و هماهنگي با ادارات فوق الذكر مي باشند كه دانشجويان بطور مستقيم با اين واحدها در تماس نخواهند بود.

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565020 : کل بازدید 106 : بازدید امروز 1.30 : زمان بارگزاری صفحه 1575 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين