واحد توانمند سازی اساتید
 

لیست عناوین کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 •  Lectures and large groups teaching
 •  Teaching and leading small groups
 •  Work-based learning
 •  Learning and Teaching in the Clinical Environment
 •  Learning medicine from the humanities
 •  Supervision, mentoring and coaching, Thesis
 • Medical Professionalism
 • Teaching Professionalism
 • e-Learning
 • Virtual Learning
 • Mobile devices and social networks
 • Formative and summative assessment,
 •  MCQ, OSCE, Structured assessments of clinical competence,
 •  Portfolios, 360 degree
 •  Work-Based Assessment
 •  Skill-Based Assessment
 • ارتباط پزشک با بیمار
 • ارتباط استاد با دانشجو
 • ارتباط استاد با مراکز آموزشی داخلی و خارجی
 • پژوهش در آموزش و دانش پژوهي آموزشي       
 • فرآيند نويسي و آشنايي با معيارهاي گلاسيك         
 • برنامه ريزي آموزشي و تدوين طرح درس                
 • اخلاق حرفه ای
 • طراحي سوالات چند گزينه اي استاندارد                 
 • روش هاي تدريس درآموزش علوم پايه               
 • روش هاي تدريس درآموزش باليني                       
 • روش هاي نوين ارزيابي در آموزش علوم پزشكي         
 • آشنايي با كارآفريني و اشتغال
 • آشنايي با كسب و كارهاي دانش بنيان
 • آشنايي با برنامه نويسي جاوا
 • آشنايي با كمك هاي اوليه و احياي قلبي ريوي پايه
 • آشنايي با نگارش علمي و نامه نگاري به زبان انگليسي
 • آشنايي با آينده پژوهي علمي
 • concept map
 • mind map
 • Snagit
 •  تحليل آزمونها
 • كارگاه آشنايي با نحوه آشنايي با عملكرد مبتني بر شواهد
 • كارگاه روش هاي يادگيري مبتني بر مباحثه
 • كارگاههاي صلاحيت باليني جهت مديران
 • روشهاي ارزيابي پيشرفت تحصيلي
 • كارگاه برقراري ارتباط و مشاوره با دانشجويان
 • نگارش متون علمي
 • آشنايي با قوانين و مقررات آموزشي
 • بحث گروهي
 • بسته هاي فراشناختي
 • .آشنايي با برنامه اتوماسيون اداري
 • آشنايي با بسته هاي تحول سلامت
 • معرفی نقش اعتباربخشی در سیستم آموزش علوم پزشکی
 • آزمون مشاهده کوتاه بالینی(Mini-CEX
 • یادگیری مبتنی بر تیم(TBL)
 • طرح درس
 • آزمون ساختارمند عینی
 • یادگیری مبتنی بر حل مسأله
 • راند بالینی
 • ژورنال کلاب
 • گراند راند
 • فنون تدریس
 • اشنایی با قوانین اموزشی1
 • اشنایی باقوانین اموزشی2
 • اشنایی با قوانین اموزشی 3
 • نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره شهید مطهری
 • توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم
 • بسته های تحول ونواوری در اموزش
 • مهارتهای ارتباط موثر
 • اخلاق در اموزش
 • پزشکی مبتنی در شواهد
 • سیستم مدیریت یادگیری (LMS)
 • Story line
 • اموزش پاسخگو
 • کارپوشه
 • لاگ بوک
 • سیستمهای ارزشیابی
 • Pmp
 • اموزش مفاهیم مجازی سازی
 • چگونه روشهای ارزیابی متناسب را انتخاب کنیم
 • روش تدریس پیشرفته
 • اخلاق حرفه ای
 • مرجعیت علمی
 • اینده نگاری پزشکی وسلامت
 • عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • روش وفنون تدریس
 • اصول ومبانی یادگیری ویاد دهی
 • کلاس معکوس
 • اصول پاور پوینت پیشرفته برای اسلاید اساتید
 • ارزیابی استدلال بالینی
 • تحلیل ازمون تستی واصول ازمون تستی
 • روش ارزیابی دانشجو
 • روش ارزشیابی اساتید
 • مهارت مقدماتی تدریس
 • طراحی اموزشی در علوم پزشکی
 • اصول تفکر
 • برنامه استراتژیک وبرنامه عملیاتی
 • ارزیابی هزینه ومنفعت در سلامت
 • اقتصاد اموزش
 • بین الملل سازی در اموزش
 • نقشه ذهنی
 • انواع روشهای مطالعه
 • سخنرانی موثر
 • ایفای نقش
 • انواع برنامه ریزی درسی

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

570931 : کل بازدید 11 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 8 : بازدید این صفحه 4 : بازدیدکنندگان آنلاين