واحد خدمات آموزشی و سیستم سما
 

 

واحد خدمات آموزشي و سیستم سما

 کارشناس مسئول : سرکار خانم صدیقه طنانی

سرکار خانم ملیحه بخشایی

سرکار خانم مرضیه فرزانه

سرکار خانم مژگان مداح ( مدیر سیستم سما)

شماره تلفن واحد خدمات آموزشی:  33450661-023

شماره تلفن واحد سیستم سما :   33442467    -023

 

اهم وظايف واحد خدمات آموزشي و سیستم سما

 • نظارت بر اجراي صحيح انتخاب واحد ، برگزاري امتحانات در هر ترم تحصيلي.

 • تهيه آگهي و انجام امور مربوط به امتحانات داخلي و برگزاري آزمونهاي دانشگاه (امتحانات ترم، آزمونهاي سراسري جامع علوم پايه و پيش كارورزي).

 • دريافت و كنترل ريزنمرات دانشجويان از دانشكده هاي تابعه.

 • صدور كارنامه ريزنمرات و تأئيديه انتخاب واحد.

 • بررسي وضعيت تحصيلي كليه دانشجويان در هر مقطع از تحصيل به منظور انتخاب واحد ، انتقال ، جابجايي ، انصراف ، ميهمان ، اخراج ، تغيير رشته وادامه تحصیل

 • تهيه و تدوين و برنامه ريزي دروس جهت دوره هاي مختلف آموزشي در دانشكده هاي تابعه در هر ترم.

 • تنظيم و ارسال سرفصل دروس به دانشكده هاي تابعه.

 • تهيه و تنظيم تقويم ترمي دانشگاه.

 • نگهداري و ثبت نمرات دريافتي از دانشكده ها.

 • تحويل كارت دانشجويي و يا تمديد ‌آن جهت دانشجويان شاغل به تحصيل.

 • تهيه و تنظيم موارد مربوط به ارائه وضعيت تحصيلي دانشجويان به شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه.

 • تهيه و تنظيم كد مركزي دانشجويان.

 • تهيه دستورالعملهاي لازم در زمينه نام نويسي در هر نيمسال براي دانشجويان شاغل.

 • كنترل ريزنمرات دانشجويان جهت فراغت از تحصيل.

 • مشخص نمودن افت تحصيلي، مشروطي، اخراجي دانشجويان وپيگيري مواردفوق.

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565090 : کل بازدید 176 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 1440 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين