واحد دانش آموختگان
 

واحد دانش آموختگان و امور مشمولين

سرکار خانم ژانت پیوندی

سرکار خانم محبوبه صفری

شماره تلفن: 33450661-023 

 

اهم وظايف :

  • ثبت و گزارش فراغت از تحصيل دانشجويان به مراجع ذيصلاح.
  • تعيين وضعيت فارغ التحصيلان و صدور دانشنامه ، صدور گواهي موقت و صدور تأئيديه تحصيلي.
  • ارسال ريزنمرات و گواهي فراغت از تحصيل به مراكز مجاور درخواست كننده ارسال مدارك فارغ التحصيلان به مؤسسات خارجي موردنياز و مجاز (ريزنمرات ، گواهي فارغ التحصيلي).
  • كنترل وضعيت نظام وظيفه كليه دانشجويان فارغ التحصيل ، انصرافي ، اخراجي.
  • صدور كارت معافيت تحصيلي دانشجويان و ابلاغ وضعيت نظام وظيفه دانشجويان مشمول به اداره نظام وظيفه بعد از هرگونه تغيير در ادامه تحصيل.
  • صدور تأييديه طرح براي دانشگاههاي درخواست كننده.
  • صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي.
  • تحويل دانشنامه و ريزنمرات به ذينفع.

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

570934 : کل بازدید 14 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 1302 : بازدید این صفحه 8 : بازدیدکنندگان آنلاين