معرفی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
 

مدير آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه 

فريده ايزدي ثابت 

مشاهده cv

Email : emas@sem-ums.ac.ir


اهم وظايف :

 • نظارت بر اجراي آئين نامه ها و مقررات، خدمات آموزشي دانشكده ها و واحدهاي تابعه.
 • تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان.
 • تهيه و تدوين مقررات خدمات آموزشي براي پيشنهاد به معاونت آموزشي جهت تصويب.
 • نظارت بر ثبت ، نگهداري و كنترل واحدهاي درسي.
 • اعمال عمليات مربوط به حذف و اضافه دروس.
 • ايجاد حفظ هماهنگي ميان دانشكده ها و مؤسسات تابعه دانشگاه در مورد فعاليتهاي آموزشي.
 • ثبت ، كنترل و معدل گيري نمرات دانشجويان با همكاري مركز رايانه.
 • صدور ريزنمرات و گواهي هاي فراغت از تحصيل و همچنين كارت تحصيلي براي دانشجويان.
 • انجام امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان و نگهداري پرونده هاي مربوط به آن.
 • صدور گواهي نامه هاي موقت ، تائيديه هاي تحصيلي ، دانشنامه فارغ التحصيلان و مكاتبات خارجي با دانشگاههايي كه درباره فارغ التحصيلان سئوال مي كنند.
 • ارائه گواهي فراغت از تحصيلات دانش آموختگان جهت انجام خدمات طرح نيروي انساني.
 • صدور مجوز مدارك تحصيلي براي كليه دانش آموختگان.
 • تهيه آمار دانشجويان ، با همكاري مراكز رايانه.
 • تنظيم فهرست دانشجويان ممتاز ، با همكاري دانشكده ها.
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي ادارات تابعه.
 • كنترل كار واحدهاي تابعه ، از طريق اعمال نظارت بر كار آنها.
 • انجام تمامي امور مربوط به ثبت نام ، تحصيل و فارغ التحصيل دستياران دانشگاه.
 • اين مديريت شامل واحدهاي پذيرش و ثبت نام ، خدمات آموزشي و ماشيني ، دانش آموختگان و امور مشمولين و واحد تحصيلات تكميلي مي باشد كه در ذيل به اهم وظايف آنها اشاره مي گردد.
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565038 : کل بازدید 124 : بازدید امروز 0.91 : زمان بارگزاری صفحه 1635 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين