EDC دانشجوئی
 

از آنجایی که  مهمترین وظیفه  مراکز دانشگاهی  در عصر کنونی فعالیت های پژوهشی هدفمند و تبیین و بسط آموزش های تازه است . تعامل پویا میان هیات علمی و دانشجویان زمانی می تواند موثر و بالنده باشد که بر اساس  اسلوب های درست آموزشی  پیش رود .  این روش ها نیز همطراز  سایر شئونات  علمی روز به روز جزئی نگرتر و کارآمدتر  و آینده نگرتر می شوند .  ما زمانی می توانیم به پیشرفت امیدوار باشیم که این روش های نوینی را در آموزش علوم پزشکی بهتر بشناسیم و به کار بندیم .

در این راستا به منظور زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرح ها وایده ها ی نوآورانه آموزشی دانشجویان ،بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیتهای دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی و آشنایی بیشتر و بهتر دانشجویان علاقمند کمیته EDC  دانشجویی دانشکده های تابعه  از سال 86 تشکل تا زمینه بستر سازی جهت تعامل بیش از پیش دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت ارتقاء آموزش پزشکی فراهم شود . 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
حوزه های مرتبط
معاونت آموزشی وزارت
سازمان سنجش آموزش پزشکی
مرکز امور هیات علمی وزارت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت

سامانه ها
سامانه خدمات آموزشی ( سیستم سما)
سامانه آموزش مداوم
سامانه آموزش الکترونیک

565104 : کل بازدید 190 : بازدید امروز 0.89 : زمان بارگزاری صفحه 967 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين