مدیر تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان : سرکار خانم فریده ایزدی ثابت 
مسئول دبیر خانه : آقای عباس آقا پور 
آدرس دبیر خانه : سمنان - بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - طبقه سوم
تلفن : 02333441021- 02333441022   داخلی : 2171
 
 

نام بسته

نام مسئول بسته

مسئول منطقه ای

نام کارشناس بسته

اینده نگری ومرجعیت علمی اموزش پزشکی

اقای دکتر محسن سلیمانی

گیلان

اقای عباس  اقاپور

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم

آقای دکتر فرزاد قربانی

شاهرود

خانم  الهه رجبی

اموزش پاسخگو وعدالت محور

آقای دکتر درویش

سمنان

خانم لیلا حسین پور

توسعه راهبردی وهدفمند وماموریت گرایی برنامه های اموزش پزشکی

اقای دکترهادی طالشی

گلستان

اقای  عباس اقاپور

امایش سرزمینی وماموریت گرایی وتوانمندسازی و توانمندسازی دانشگاه ها

اقای دکتر بهراد پورمحمدی

بابل

اقای سعید  عظیمی

اعتلای اخلاق حرفه ای

خانم  دکتر خسروی

بابل

خانم فریده تاجفر

بین الملل سازی علوم پزشکی

اقای دکتر منوچهر صفری

سمنان

خانم لیدا فتاحی زاده

توسعه مجازی سازی در علوم پزشکی

آقای دکتر مجید اسلامی

گیلان

خانم  نجمه حقیقت

ارتقا نظام  ارزیابی وازمونهای علوم پزشکی

اقای دکتر عباس پاکدل

مازندران

اقای عباس  اقاپور

اعتباربخشی موسسات وبیمارستانهای اموزشی

اقای دکتر داریوش پهلوان

گلستان

خانم  دکترملیحه بخشایی

توسعه وارتقا زیر ساخت اموزش پزشکی

اقای دکتر رامین پازکی

گیلان

خانم  لیدا فتاحی زاده

گیاهان دارویی

آقای دکتر باقری

گیلان

خانم مریم نظری

توسعه دانش پزشک خانواده

آقای دکتر زیاری

بابل

خانم نجمه حقیقت

توسعه دانش سرطان

خانم دکتر علیزاده

مازندران

خانم  فهیمه همتی

مدیریت عوامل خطرزائی سلامت(سبک زندگی سالم

خانم دکتر طاهره کمالی خواه

گیلان

خانم فاطمه احسانی

آموزش مداوم

آقای دکتر فرید غریبی

-

خانم حقیقت

توسعه دانش مرتبط با طب سالمندان

آقای دکتر کسائیان

سمنان

خانم آمنه مببینی