مدیر تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
 
جناب آقای دکتر علیرضا خوشدل 
 
 
 
 
مسئول دبیر خانه : آقای عباس آقا پور 
 
آدرس دبیر خانه : سمنان - بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان - طبقه سوم
تلفن : 02333441021- 02333441022   داخلی : 2148
 
 
 

مسئولین  وکارشناسان بسته های تحول ونواوری درآموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

 

نام بسته

نام مسوول بسته

مسئول منطقه ای

اعضای کارگروه

نام کارشناس بسته

اینده نگری ومرجعیت علمی اموزش پزشکی

اقای دکتر محسن سلیمانی

گیلان

دکتر محسن سلیمانی-دکترفرزاد قربانی-دکتر جلال بختیاری-دکتر روح اله رستمی-دکتر آنا عبدالشاهی-دکتر علی ولی نژادی-دکتر امیر سالک

اقای عباس  اقاپور

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم

آقای دکتر مجتبی یوسفی

شاهرود

دکتر فرزاد قربانی-دکتر سیروس تقی زاده-دکتر طالب عسگری پور-دکتر فرید غریبی خانم معصومه یداللهی-دکتر مرجان مومنی

خانم  الهه رجبی

اموزش پاسخگو وعدالت محور

خانم دکتر تقدیری

سمنان

دکتر علی فخر موحدی-دکتر فرزاد قربانی-دکتر عاطفه امینیان فر-مهندس ایروانی-دکتر عاطفه اصحابی-دکتر سیف اله علایی

خانم ملیحه حسین پور

توسعه راهبردی وهدفمند وماموریت گرایی برنامه های اموزش پزشکی

اقای دکترهادی طالشی

گلستان

دکتر حسن بابا محمدی-دکتر شبنم سوهانیان-دکتر سید ضیاالدین صفوی-دکتر خلیل الله معینعیان-دکتر آنا عبدالشاهی-دکتر کاهویی

اقای  عباس اقاپور

امایش سرزمینی وماموریت گرایی وتوانمندسازی و توانمندسازی دانشگاه ها

اقای دکترهادی طالشی

بابل

دکتر سیف اله علایی-دکتر شبنم سوهانیان-دکتر علی اکبر پهلوانیان-دکتر غلامرضا قائینی-دکتر مجتبی یوسفی اصل-خانم قضوی-دکتر محمد علی تاجیک

اقای سعید  عظیمی

اعتلای اخلاق حرفه ای

آقای دکتر ریاحی

بابل

دکتر نیره رئیس دانا-دکتر شبنم سوهانیان-دکتر الهام فاطمی-دکتر حمید رضا ناصحی نیا-دکتر عاطفه اصحابی-خانم قضوی

خانم فریده تاجفر

بین الملل سازی علوم پزشکی

اقای دکتر منوچهر صفری

سمنان

دکتر سمیرا بهراد-دکتر معصومه سلمانی-دکتر محمد عزتی-دکتر مریم نظری-دکتر علی ولی نژادی

خانم لیدا فتاحی زاده

توسعه مجازی سازی در علوم پزشکی

آقای دکتر مجید اسلامی

گیلان

خانم طاهره گیلوری-دکتر سمیرا بهراد-دکتر علیرضا دهدهشتی-دکتر زینب فغفوری-آقای محسن شجاع

خانم  نجمه حقیقت

ارتقا نظام  ارزیابی وازمونهای علوم پزشکی

اقای دکتر عباس پاکدل

مازندران

دکتر ستاره همامی-دکتر سمیرا بهراد-دکتر سید ابوالفضل تهی دست-دکتر آیت رحمانی-دکتر حسین حاجیان فر-خانم مینا شایسته فر

اقای عباس  اقاپور

اعتباربخشی موسسات وبیمارستانهای اموزشی

اقای دکتر داریوش پهلوان

گلستان

آقای حسین داوری-دکتر زهرا امیری-دکتر حسین علی بخشی-دکتر آیت رحمانی-دکتر آنا عبدالشاهی-خانم سکینه صیادجو

خانم  دکترملیحه بخشایی

پایش بسته های تحول ونواوری در اموزش

اقای دکتر رامین پازکی

مازندران

دکترفریده ایزدی ثابت-دکتر زهرا امیری-دکتر مونا سیمین قلم-دکتر طالب عسگری پور-دکتر عاطفه اصحابی-دکتر علی اصغر قدس

اقای  عباس اقاپور

توسعه وارتقا زیر ساخت اموزش پزشکی

اقای دکتر رامین پازکی

گیلان

دکتر عباسعلی ابراهیمیان-دکتر زهرا امیری-دکتر سید ضیاالدین صفوی- دکتر خلیل الله معینعیان-دکتر طاهره کمالی خواه-خانم منصوره شفائیان

خانم  لیدا فتاحی زاده

گیاهان دارویی

خانم دکتر بهرام پور

گیلان

دکتر علی اصغر قدس-دکتر مونا سیمین قلم-دکتر حسن ایروانی-دکتر نسیم  خورشیدیان-خانم معصومه یداللهی

خانم مریم نظری

توسعه دانش پزشک خانواده

آقای دکتر زیاری

بابل

دکتر مهری انصاری-دکتر رسول باقری-دکتر محمد رضا قانع پور-دکتر حسین حاجیان فر-خانم منصوره شفائیان

خانم نجمه حقیقت

توسعه دانش سرطان

خانم دکتر علیزاده

مازندران

دکتر محمد رضا عسگری-دکتر مرضیه صحت پور-ددکتر فاطمه کسبی-دکتر مصطفی کرمایی-دکتر زینب فغفوری-آقای محسن شجاع

خانم  فهیمه همتی

مدیریت عوامل خطرزائی سلامت(سبک زندگی سالم

خانم دکتر الهه قدس

گیلان

دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی- دکتر مرضیه صحت پور-دکتر حسین علی بخشی-دکتر محمد عزتی-دکتر مصطفی کریمایی-خانم مینا شایسته فر

خانم فاطمه احسانی

آموزش مداوم

آقای دکتر فرید غریبی

مازندران

خانم زهرا زمانی-دکتر سید ابوالفضل تهی دست-دکتر فرین فاطمی-دکتر فرید غریبی-خانم سکینه صیادجو دکتر رسول بهارلو

خانم حقیقت

توسعه دانش مرتبط با طب سالمندان

آقای دکتر  سید رسول باقری

سمنان

دکتر منیره نوبهار-دکتر مرضیه صحت پور-دکتر مریم مخلصین-دکتر محمد رضا قانع پور-دکتر طاهره کمالی خواه دکتر سیف اله علایی-خانم دکتر الهه قدس

خانم آمنه مببینی