قابل توجه داوطلبین گرامی : 

جهت دریافت فایل  راهنمای مراحل تشکیل پرونده داوطلبین نوزدهمین  مرحله فراخوان جذب هیات علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

کلیک نمایید

 

 

راهنمای تحویل مدارک  داوطلبین نوزدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 • تاریخ تحویل مدارک به دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  تا  25/10/1401  می باشد.
 • متقاضیان شرکت در فراخوان دانشگاه بایستی اقدامات ذیل را انجام دهند.
 • تهیه کلیر بوک و سپس قراردادن تمامی مستندات بارگذاری شده در سامانه جذب به تفکیک، طبق پیوست شماره یک مربوط به فرم امتیازدهی هیات علمی آموزشی (جدول 20 گانه) و همچنین ارسال سایر مدارک بارگذاری شده که جزء جدول 20 گانه نمی باشد مانند حکم کارگزینی مستخدمین رسمی و پیمانی کشوری، متعهدین خدمت اعضای هیات علمی (در خصوص داوطلبین استخدام پیمانی، رسمی و قراردادی آخرین حکم کارمندی (غیر هیات علمی) نیز ضمیمه گردد)، موافقت کمیسیون مشترک و .....
 •  درج مشخصات متقاضی شامل نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی و رشته مورد تقاضا و شماره تماس روی جلد کلیربوک الزامی می باشد.

 

ضمنا مدارک ذیل نیز ضمیمه گردد:

 

 1. -      اصل پرسشنامه تکمیل شده بارگذاری شده (فرم مشخصات اعضای هیئت علمی)
 2. -      تصویر تمام صفحات شناسنامه
 3. -      4 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده. (عکس جدید ، تمام رخ).
 4. -      تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 5. -      تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم و یا پایان دوره ضرورت (24 ماه) (ویژه آقایان).
 6. -       اصل مدارک ایثارگری در صورت واجد شرایط بودن. به تاریخ جدید
 7. -      تصویر آخرین مدرک تحصیلی و گواهی معدل سایر مقاطع و تمامی مدارک مرتبط بارگذاری شده

توضیحات:

 • در  چاپ مقالات، صفحه اول مقاله و مستند مربوط به نمایه (مربوط به زمان چاپ مقاله) ضمیمه شود.
 • در تألیف و ترجمه کتاب، یک نسخه از کتاب به همراه مدارک مربوط به داوری کتاب و امتیاز شورای نشر ضمیمه شود.
 • صرفا به مدارک ارسالی که قبلا در سامانه جذب بارگذاری شده است، امتیاز تعلق خواهد گرفت. لذا مقتضی است غیر از مدارک آپلود شده در سامانه، مدارک دیگری ارسال نگردد.

سایر توضیحات:

 علاوه بر ارسال یا تحویل کلیه مستندات فوق الذکر بصورت فیزیکی، تحویل فایل الکترونیک کلیه مستندات ذکرشده بر روی لوح فشرده نیز الزامی است.

 

آدرس:  سمنان  بلوار بسیج-  انتهای پل امیرکبیر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان-  طبقه سوم -  دبیرخانه هیات اجرایی جذب. کدپستی: 3514799442

            شماره تماس  3105- 023 و 22-3344021- 023 داخلی 2154 ، 2155 ،  2156  - شماره همراه :09055250326 

 

با آرزوی موفقیت

 دبیرخانه هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان