اطلاعیه های مرکز مهارتی حرفه ای : 
 
1-متقاضیان محترم شرکت در طرح ملی کووید  به استحضار می رساند این طرح در دوبخش نظری (مجازی) و عملی انجام می شود و تمامی اطلاعیه ها و اخبار دوره از طریق همین لینک در اختیار شما قرا می گیرد . - (1399/11/6)
 

2-پرستاران و پزشکان محترم متقاضی شرکت در طرح ملی کووید از طریق آدرس https:// arman.vums.ac.ir    (سامانه آموزش مجازی آرمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی ) نسبت به ثبت نام جهت شرکت در کلاس های بخش نظری دوره مذکور اقدام فرمایید. (6/11/1399)

 

 

3- متقاضیان محترم شرکت در طرح ملی کووید در هر دوسطح پزشکان و پرستاران ، ضمن تاکید بر ثبت نام در سامانه مجازی آرمان جهت بخش نظری دوره ، لازم است با مراجعه به سامانه ملی مهارتی به آدرس nacehvet.behdasht.gov.ir ،ثبت نام در این سامانه را نیز در اسرع وقت انجام دهید (رمز عبور و کاربری را نزد خود نگهداری نمایید) . در صورت داشتن مشکل ، موارد را به طور کامل و دقیق به آدرس sp.behdasht@semums.ac.ir ایمیل فرمایید.( 29/11/1399)

 

4- مهارت آموزان محترم در سطح پزشکان متخصص (ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ 19-ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻭﯾﮋﻩ   ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ) به استحضار می رساند با توجه به بارگزاری دروس نظری طرح ملی کووید در سامانه آرمان، مقتضی است از طریق مطالعه راهنمای ثبت نام در سامانه آرمان که به پیوست ضمیمه می باشد ، جهت ثبت نام و مطالعه دروس نظری دوره اقدام فرمایید.(9 / 12 / 1399)
جهت دریافت راهنمای ثبت نام در سامانه آرمان کلیک نمایید
 
 5-پیرو اطلاعیه بند3 همین صفحه ،به پیوست راهنمای  آموزش نحوه ثبت نام در سامانه ملی و مهارتی به انضمام راهنمای تصویری آن در قالب power point جهت مطالعه و استفاده مهارت آموزان در سطوح پزشکان و پرستاران محترم قرار داده می شود:
 
6-مهارت آموزان محترم (ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺁﯼ ﺳﯽ ﯾﻮ ﺳﻄﺢ 1 ﻃﺮﺡ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﻭﯾﺪ) به استحضار می رساند با توجه به بارگزاری دروس نظری این سطح در سامانه آرمان، مقتضی است از طریق مطالعه راهنمای ثبت نام در سامانه آرمان که به پیوست ضمیمه می باشد ، جهت ثبت نام و مطالعه دروس نظری دوره اقدام فرمایید.( 99/12/10)
 
 
 

7-مهارت آموزان محترم (ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺁﯼ ﺳﯽ ﯾﻮ ﺳﻄﺢ 2 ﻃﺮﺡ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﻭﯾﺪ) به استحضار می رساند با توجه به بارگزاری دروس نظری این سطح در سامانه آرمان، مقتضی است از طریق مطالعه راهنمای ثبت نام در سامانه آرمان که به پیوست ضمیمه می باشد ، جهت ثبت نام و مطالعه دروس نظری دوره اقدام فرمایید.( 99/12/13)

راهنمای ثبت نام در سامانه آرمان و ثبت نام در دوره پرستاری سطح دو 


 

8- افراد شرکت کننده در  (طرح ملی کووید 19)  پرستاران و پزشکان متخصص، می توانید از طریق آدرس های ذیل ،به محتوای آموزشی هر دوره دسترسی پیدا نمایید .ضمن اینکه با مطالعه راهنمای ثبت نام در هر سطح (که در همین صفحه بارگزاری گردیده) می توانید از جزییات و نحوه استفاده ،اطلاع بهتری پیدا نمایید.( 1400/1/11 ) 

 

1- مدیریت بیماران متوسط،شدید و بحرانی کووید 19 بستری در بخش های عادی و ویژه - ویژه متخصصین 

آدرس:https: /  / arman.vums.ac.ir / course / coursedetail / 429

 

2-پرستاری مراقبت های ویژه در ICUسطح 1

آدرس:https: /  / arman.vums.ac.ir / course / coursedetail / 430

 

3-پرستاری مراقبت های ویژه در ICUسطح 2

آدرس:https: /  / arman.vums.ac.ir / course / coursedetail / 431

 

  9-مهارت آموزان محترم طرح ملی کووید 19، تمامی مشکلات فنی سامانه ی آرمان را از طریق سایت مزبور و از طریق تماس با مای این سایت پیگیری بفرمایید.

 

10- متقاضیان محترم طرح ملی کووید 19 ،به هنگام ثبت نام اولیه مهارت آموزان در سامانه مرکز ملی مهارتی ،در صورتی که ایمیل فعال سازی نام کاربری برای کاربر اعلام نشده است، لطفا کاربرمحترم  از ایمیلشان به ایمیل مرکز ملی به آدرس nacehvet@behdasht.gov.ir با موضوع فعال سازی نام کاربری پیام ارسال نمایند و حتما در ایمیل موارد ذیل را ذکر نمایند: نام و نام خانوادگی و کد ملی

 

 

11-قابل توجه شرکت کنندگان طرح ملی کووید ویژه پرستاران و پزشکان متخصص ، به استحضار می رساند عکس زیر توسط کارشناسان محترم مرکز ملی مهارتی و حرفه ای جهت استحضار و انجام اقدام مقتضی ارسال گردیده است.(15 / 2 / 1400)

 

 

12- به پیوست راهنمای ثبت نام در آزمون ملی بخش نظری دوره های طرح ملی کووید(مرکز سنجش آموزش پزشکی)، مدارک مورد نیازثبت نام ، شرایط و چگونگی برگزاری آزمون ضمیمه می باشد.(15 / 2 / 1400)

 

راهنمای ثبت نام در آزمون ملی بخش نظری دوره های طرح ملی کووید.pdf

 

13-  تغییر مهلت تاریخ ثبت نام در سایت مرکز سنجش پزشکی ،اعلام شده توسط کارشناسان محترم مرکز ملی مهارتی و حرفه ای (21 / 2 / 1400)

 

 

 

 
 
 
14-تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال 1400، از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1400/2/28 تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1400/2/29 خواهد بود.(26 / 2 / 1400)
 
-15- دستور العمل اجرائی آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص(طرح ملی کووید) ارسال شده  از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی ،مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت اطلاع و مطالعه ارسال می گردد.(4 / 3 / 1400)
 
 
16-قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون بخش نظری دوره ICU سال 1400: آزمون آزمایشی جهت آشنایی با فرآیند و مراحل آزمون اصلی از امروز سه شنبه 1400/3/4 تا ساعت 12 ظهر پنج شنبه 1400/3/6 فعال می باشد. ( اطلاعیه سایت سنجش)(4 / 3 / 1400
 
17- مهارت آموزان محترم طرح ملی کووید (پزشکان و پرستاران ) برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان مورخ 7 / 3 / 1400 به آدرس https://sanjeshp.ir/content.aspx?click=44 مراجعه فرمایید.(5 / 3 / 1400)
 
18-اطلاعیه  ارسال شده  از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی ،مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت اطلاع مهارت آموزان محترم طرح ملی کووید (1400/03/05)
 
19- مهارت آموزان محترم طرح ملی کووید (پزشکان و پرستاران ) به پیوست اطلاعیه کارشناسان محترم مرکز ملی مهارتی در خصوص مراجعه به سایت سنجش و اطلاع از قبولی آزمون نظری سنجش مورخ 7/3/1400 جهت استحضار و اقدام لازم ،ضمیمه می باشد .(24 / 3 / 1400)
 
 
20-مهارت آموزان محترم طرح ملی کووید (پزشکان و پرستاران ) ، با توجه به  اطلاعیه کارشناسان محترم مرکز ملی مهارتی به استحضار می رساند آزمون دوم بخش نظری در تاریخ 24/4/1400 از طریق سازمان سنجش در محل حوزه آزمونهای الکترونیک (مرکز آموزش و سنجش مهارتهای بالینی سمنان )  برگزار می گردد.(5 / 4 / 1400)

 
 
21-قابل توجه شرکت کنندگان در دومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال (1400) طرح ملی کووید(13 / 4 / 1400 )
 
 
 

22-طبق آخرین خبر از سوی کارشناسان مرکز ملی مهارتی و حرفه ای ، به اطلاع متقاضیان شرکت در دومین دوره آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال (1400) طرح ملی کووید می رساند :

"با توجه به صحبت های انجام شده ، کلیه مهارت آموزانی که در آزمون قبلی ثبت نام کرده اند و به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون اول نشده اند ، می توانند بدون پرداخت هزینه اضافه، ثبت نام مجدد انجام دهند".(16/4/1400

 

23- قابل توجه شرکت کنندگان سومین و آخرین دور آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال( 1400) طرح ملی کووید :(10 / 5 / 1400)

 

 

 

24-قابل توجه شرکت کنندگان سومین و آخرین دور آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال( 1400) طرح ملی کووید ، به اطلاع می رساند :(1400/5/14)

    • مهلت نام نویسی و ارسال مدارک از تاریخ 1400/5/20 لغایت 1400/5/24فقط به صورت اینترنتی
 و از طریق سایت www.sanjeshp.ir می باشد.

 

    • زمان برگزاری آزمون کتبی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/06/04در محل حوزه برگزاری آزمون های الکترونیک سمنان خواهد بود
    • متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش آموزش پزشکی 

راهنمای ثبت نام در آزمون طرح

 

 

 

متقاضیان محترم شرکت در طرح ملی کووید در هر دوسطح پزشکان و پرستاران ، ضمن تاکید بر ثبت نام در سامانه مجازی آرمان جهت بخش نظری دوره ، لازم است با مراجعه به سامانه ملی مهارتی به آدرس nacehvet.behdasht.gov.ir ،ثبت نام در این سامانه را نیز در اسرع وقت انجام دهید (رمز عبور و کاربری را نزد خود نگهداری نمایید) . در صورت داشتن مشکل ، موارد را به طور کامل و دقیق به آدرس sp.behdasht@semums.ac.ir ایمیل فرمایید. (29/11/1399)