کنفرانس مجازی آتل گیری، گچ گیری و بی حرکتی عضو برگزار میگردد

کنفرانس مجازی آتل گیری، گچ گیری و بی حرکتی عضو برگزار میگردد

آقای دکتر مولایی مدیر آموزش مداوم دانشگاه با اعلام این خبر گفت: کنفرانس وبینار آتل گیری، گچ گیری و بی حرکتی عضو 10/7/1399 ساعت 00/09 الی00/12 به صورت وبینار و با همکاری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر  برگزار خواهد شد.

مدیر آموزش مداوم دانشگاه ادامه داد: گروه هدف این برنامه آموزشی پزشکان عمومی،پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده ،پرستاری، فوریت های پزشکی،هوشبری، بیهوشی، تکنولوژی اتاق عمل، اتاق عمل روان پرستاری ،تکنولوژی گردش خون با 3 امتیاز  و با سخنرانی جناب آقای دکتر مجید کسائی و آقای دکتر مهدی یار احمدی اجرا خواهد شد.

کلمات کلیدی
خانم فتاحی
تهیه کننده:

خانم فتاحی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *