اداره خدمات آموزشی : 

رييس اداره امور آموزشي :  سرکار خانم لیلا حسین پور 

اهم وظايف:

 1. مطالعه قوانین و دستورالعملهای ابلاغی مربوط به امور خدمات آموزشی پذیرش و دانش آموختگان و توجیه و هماهنگی کارشناسان ستادی و کارشناسان سطح دانشکده‌ها
 2.   اتخاذ تدابیر لازم جهت اطلاع صحیح و کامل دانشکده‌های تابعه از قوانین و مقررات آموزشی
 3.   بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای ارائه شده توسط کارشناسان در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان
 4. اتخاذ تدابیر لازم جهت حل مشکلات آموزشی دانشجویان با هماهنگی مدیر آموزش
 5. اتخاذ تدابیر لازم جهت اصلاح و بهبود روشهای کاری و فعالیت واحدهای تحت پوشش با هماهنگی مدیر امور آموزشی
 6. اقدام کلیه نامه‌های اداری ارجاعی از طرف مدیر امور آموزش
 7. احساس مسئولیت و دقت درانجام امور محوله و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای عملکرد واحدهای ستادی و دانشکده‌ها
 8. تهیه و تدوین گزارش فعالیت واحدهای تحت پوشش و آمارهای درخواستی
 9. ارزشیابی سالانه پرسنل زیر مجموعه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی مدیر آموزش
 10. پیگیری امور مربوط به کارساعتی دانشجویان 
 11. پیگیری و اقدام امور مربوط به شهریه پرداختی دانشجویان
 12. انجام امور مربوط به صدور مجوز تحویل مدرک
 13. ارجاع مستقیم  نامه‌های مربوط به تائیدیه‌های تحصیلی ، ریزنمرات ،‌طرح نیروی انسانی ، پایان‌نامه‌ها به واحدهای ذیربط
 14. کنترل و بررسی برنامه‌‌ریزی شده پرونده‌های دانشجویان و نظارت بر روند صحیح انجام امور آموزشی
 15. انجام امور پژوهشی در حوزه آموزشی با همکاری سایر واحدها
 16. اقدام جهت تدوین برنامه استراتژیک و فلوچارت مدیریت آموزشی و پایش و ارزیابی آن
 17.   تنظیم و پیگیری برنامه ارزشیابی ادارات آموزش دانشکده‌ها 
 18. شرکت در جلسات و بازدیدهای آموزش و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع مشکلات 
 19. کنترل دوره‌ای سایت آموزشی و به روز رسانی آن
 20.   سایر امور محوله به صلاحدید مدیر آمورش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه